KISITLILIK (TDK)


1 . Kısıtlı olma durumu.
2 . hukuk Kısıt.

Kısıtlılık kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi I , üçüncü harfi S , dördüncü harfi I , beşinci harfi T , altıncı harfi L , yedinci harfi I , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi K . Başı K sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

HUKUK Nedir?


1 - Haklar, insan varlığına temel oluşturan hak ve adalet kavramı.
2 - İnsan ve yurttaşlık haklarını kuram ve uygulama açısından uygulayan bilim.
3 - Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların tümü, tüze.
4 - Yasaların cezayla ilgili olmayıp alacak verecek gibi davaları ilgilendiren bölümü.
5 - Haklar.
6 - Ahbaplık, dostluk.

KISIT Nedir?


1 . Kişinin yurttaşlık haklarını kullanma yetkisinin yargı kuruluşları tarafından kaldırılması.
2 . Bunama, mahkûm olma vb. nedenlerden dolayı kanunun, bir kimsenin malını, parasını istediği gibi kullanmasına ve harcamasına engel olması, kısıtlılık, kısıtlama, hacir.

KISITLI Nedir?


1 . Kısıtlanmış, kısıt altına alınmış, mahcur: "En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar... milletvekili seçilemezler."- Anayasa.
2 . Sınırlanmış.

I I I I K K L L S T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Kısıtlılık,

7 Harfli Kelimeler

Ilıklık, Islıklı, Kılıklı, Kısıtlı, Kıtıklı, Sıkılık,

6 Harfli Kelimeler

Kıtlık, Sıklık,

5 Harfli Kelimeler

Islık, Kılık, Kıllı, Kısık, Kısıt, Kıskı, Kıtık, Sıkıt,

4 Harfli Kelimeler

Ilık, Isıl, Sıkı,

3 Harfli Kelimeler

Isı, Kıl, Kıt, Sık, Tık, Tıs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.