KISITLI (TDK)


1 . Kısıtlanmış, kısıt altına alınmış, mahcur: "En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar... milletvekili seçilemezler."- Anayasa.
2 . Sınırlanmış.

Kısıtlı kelimesi baş harfi K son harfi I olan bir kelime. Başında K sonunda I olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi I , üçüncü harfi S , dördüncü harfi I , beşinci harfi T , altıncı harfi L , yedinci harfi I . Başı K sonu I olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALIN Nedir?


1 - Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü.
2 - (Kimi şeylerde) Ön, ön yüz, (ön) cephe, alnaç.
3 - karşı.

ALTI Nedir?


1 . Beşten sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 6, VI rakamlarının adı.
3 . sıfat Beşten bir artık.

ALTIN Nedir?


1 . Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,
9 olan, 106
4 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au): "Altın çok eski zamanlardan beri para basımında kullanılmaktadır."- .
2 . sıfat Bu elementten yapılmış: "Müsteşar, pantolonunun arka cebinden altın tabakasını çıkarıp sigara veriyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Altından yapılmış sikke: "Çocuğa bir altın taktı."- .
4 . sıfat, mecaz Üstün nitelikli, değerli: "Altın ses."- .

ANAYASA Nedir?

Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasi.

İLKOKUL Nedir?

Zorunlu öğrenim çağındaki kız ve erkek çocuklarının temel eğitim ve öğretimini sağlamak için devletçe açılan veya açılmasına izin verilen beş yıllık okul, ilk mektep, iptidai, iptidai mektep.

KISIT Nedir?


1 . Kişinin yurttaşlık haklarını kullanma yetkisinin yargı kuruluşları tarafından kaldırılması.
2 . Bunama, mahkûm olma vb. nedenlerden dolayı kanunun, bir kimsenin malını, parasını istediği gibi kullanmasına ve harcamasına engel olması, kısıtlılık, kısıtlama, hacir.

KISITLI Nedir?


1 . Kısıtlanmış, kısıt altına alınmış, mahcur: "En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar... milletvekili seçilemezler."- Anayasa.
2 . Sınırlanmış.

MAHCUR Nedir?

Kısıtlı.

MEZUN Nedir?


1 . Bir okulu bitirerek diploma almış (kimse): "Olsa olsa sanat enstitüsü mezunudur."- H. Taner.
2 . eskimiş İzin almış, izinli: "Vedia'dan öğrendim, seyahate çıkacakmışsınız, mezunmuşsunuz."- P. Safa.
3 . eskimiş Bir iş için yetki verilmiş, yetkili: "Bunu yapmaya mezun değilim."- .

MİLLETVEKİLİ Nedir?

Anayasaya göre yasama meclisine seçimle giren ulus temsilcisi, °mebus.

SEÇİ Nedir?

Seçmek eylemi.

SINIR Nedir?


1 - İki komşu devletin topraklarını birbirinden ayıran çizgi, °hudut.
2 - Komşu il, ilçe, köy ya da kişilerin topraklarını birbirinden ayıran çizgi.
3 - Bir şeyin yayılabileceği ya da genişleyebileceği son çizgi, uç.
4 - Uç, son.
5 - Konuşma için belirlenen ölçü.

I I I K L S T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Kısıtlı,

5 Harfli Kelimeler

Islık, Kısıt, Sıkıt,

4 Harfli Kelimeler

Ilık, Isıl, Sıkı,

3 Harfli Kelimeler

Isı, Kıl, Kıt, Sık, Tık, Tıs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.