KIRTASİYECİLİK (TDK)


1 . Kırtasiyecinin yaptığı iş.
2 . mecaz Bürokrasi.

Kırtasiyecilik kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi I , üçüncü harfi R , dördüncü harfi T , beşinci harfi A , altıncı harfi S , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Y , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi C , onbirinci harfi İ , onikinci harfi L , onüçüncü harfi İ , ondördüncü harfi K . Başı K sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÜRO Nedir?


1 . Çalışma odası, yazıhane: "Mühendislik bürosu."- .
2 . Danışma ve yazı işlerinin yürütüldüğü iş yeri: "Amerikan usulü hususi bir dedektif bürosu açmış."- R. H. Karay.
3 . Bölüm, şube: "Narkotik büro."- .
4 . Yazı masası.

BÜROKRASİ Nedir?


1 . Devlet kurumlarında çalışan üst düzey yöneticiler topluluğu.
2 . Kamu yönetimi.
3 . mecaz Devlet kurumlarında kırtasiye işlerini öne sürerek işlemleri zorlaştırma, kırtasiyecilik.

KIRTASİYE Nedir?


1 . Defter, kâğıt, kalem, mürekkep vb. yazı araç ve gereçlerinin bütünü.
2 . Kâğıtla yapılan işlemler.

KIRTASİYECİ Nedir?


1 . Kırtasiye satan kimse.
2 . sıfat, mecaz Bürokrat.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

A C E I K K L R S T Y İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Kırtasiyecilik,

11 Harfli Kelimeler

Kırtasiyeci,

10 Harfli Kelimeler

Askercilik, Seyircilik, Sirkecilik, Taksicilik, Tiryakilik,

9 Harfli Kelimeler

Cariyelik, Esircilik, Eskicilik, Kayserili, Kesicilik, Kırtasiye,

8 Harfli Kelimeler

Akliyeci, Askerlik, Ekicilik, Elastiki, Esriklik, İltisaki, İrsaliye, İskitler, İstilacı, Kasketli, Kertikli, Kesatlık, Kirtikli, Kraliyet, Rikkatli, Seyirlik, Sirkelik, Taksirli, Terliksi, Yitiklik,

7 Harfli Kelimeler

Akrilik, Aksilik, Askerci, Asrilik, Atiklik, Cırtlak, Eksikli, Eksilti, Ektilik, Elastik, Eriklik, Eristik, Eritici, Esatirı, Esirlik, Eskilik, Irkiyat, İkircik, İkircil, İlerici, İletici, İlistir, İltisak, İrsiyet, İrticai, İrtical, İstekli, İsterik, İstiare, İstical, İsticar, İstikra, Kalecik, Karstik, Kartlık, Kasecik, Kasiyer, Kayseri, Kesikli, Kesirli,

6 Harfli Kelimeler

Akliye, Akseki, Aktris, Aleksi, Ariyet, Arktik, Asetik, Asilik, Askeri, Asliye, Cariye, Cırlak, Ciklet, Ekstra, Eriksi, Eriyik, Esatir, Esirci, Eskici, Etkili, Irksal, İkilik, İkitek, İletki, İliksi, İlkeci, İltica, İrilik, İrtica, İsilik, İsteka, İsteri, İstika, İstila, İtalik, İtikal, İyelik, İyicil, İyilik, Kaleci,

5 Harfli Kelimeler

Aklık, Altes, Altık, Arkıt, Artık, Asker, Asklı, Aslık, Astik, Aylık, Ayrık, Ayrıt, Carlı, Cirit, Ekici, Ekili, Eksik, Elcik, Ercik, Erika, Erkli, Erlik, Eskil, Esrik, Etlik, Iltar, Iskat, Islak, Istar, Itlak, İkici, İkili, İksir, İleri, İleti, İrice, İrite, İrsal, İsale, İstek,

4 Harfli Kelimeler

Acil, Aile, Akıl, Akik, Akil, Akis, Akit, Aklı, Akli, Akse, Aksi, Alet, Alık, Altı, Arık, Arlı, Artı, Asık, Asıl, Asır, Asil, Asit, Askı, Asli, Asri, Atel, Atık, Atıl, Atik, Atkı, Atlı, Ayet, Ayık, Ayıt, Aylı, Ayrı, Cali, Cari, Cart, Celi,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Acı, Ait, Akı, Aks, Ali, Alt, Arı, Ari, Ark, Art, Ası, Asi, Ask, Ast, Ate, Ati, Ayı, Car, Cer, Cet, Cık, Cıs, Ela, Elk, Erk, Eti, Ira, Irk, İka, İki, İla, İle, İlk, İri, İrs, İsa, İta, İti, İye,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Ar, As, At, Ay, Ce, Ek, El, Er, Es, Et, Ey, İl, İs, İt, Ke, Ki, La, Le, Ra, Re, Se, Si, Ta, Te, Ti, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.