KIRTASİYECİ (TDK)


1 . Kırtasiye satan kimse.
2 . sıfat, mecaz Bürokrat.

Kırtasiyeci kelimesi baş harfi K son harfi İ olan bir kelime. Başında K sonunda İ olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi I , üçüncü harfi R , dördüncü harfi T , beşinci harfi A , altıncı harfi S , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Y , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi C , onbirinci harfi İ . Başı K sonu İ olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÜRO Nedir?


1 . Çalışma odası, yazıhane: "Mühendislik bürosu."- .
2 . Danışma ve yazı işlerinin yürütüldüğü iş yeri: "Amerikan usulü hususi bir dedektif bürosu açmış."- R. H. Karay.
3 . Bölüm, şube: "Narkotik büro."- .
4 . Yazı masası.

BÜROKRAT Nedir?


1 . Devlet kurumlarında çalışan üst düzey yönetici.
2 . sıfat, mecaz Devletle ilgili işlerin yürütülmesinde, kırtasiye işlerini öne sürerek işlemleri zorlaştıran, kırtasiyeci, şekilci, formalist.

KIRTASİYE Nedir?


1 . Defter, kâğıt, kalem, mürekkep vb. yazı araç ve gereçlerinin bütünü.
2 . Kâğıtla yapılan işlemler.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

A C E I K R S T Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Kırtasiyeci,

9 Harfli Kelimeler

Kırtasiye,

7 Harfli Kelimeler

Askerci, Eristik, Esatirı, Irkiyat, İrsiyet, İsterik, İstiare, İsticar, İstikra, Kasiyer, Kayseri, Kiyaset, Riyaset, Satirik, Seyirci, Sirayet, Sirkeci, Sirtaki, Siyatik, Stearik, Taksici, Tiryaki,

6 Harfli Kelimeler

Aktris, Ariyet, Asetik, Askeri, Cariye, Ekstra, Eriksi, Eriyik, Esatir, Esirci, Eskici, İrtica, İsteka, İsteri, İstika, Kayser, Kesici, Kıyasi, Kiracı, Rastık, Riayet, Sarkıt, Seracı, Siktir, Sirkat, Takiye, Taksir, Teksir, Ticari, Tiryak, Triyas, Yastık, Yerici,

5 Harfli Kelimeler

Arkıt, Artık, Asker, Astik, Ayrık, Ayrıt, Cirit, Ekici, Ercik, Erika, Esrik, Iskat, Istar, İksir, İrice, İrite, İstek, İster, İyice, Karst, Karye, Kaset, Kasır, Kasıt, Kasti, Katır, Katre, Kayır, Kayıt, Kerti, Kesat, Kesir, Kesit, Kırat, Kıray, Kırca, Kıyas, Raket, Rakit, Rasıt,

4 Harfli Kelimeler

Akis, Akit, Akse, Aksi, Arık, Artı, Asık, Asır, Asit, Askı, Asri, Atık, Atik, Atkı, Ayet, Ayık, Ayıt, Ayrı, Cari, Cart, Cırt, Ecir, Eksi, Ekti, Erat, Erik, Esik, Esir, Eski, Etik, Etki, Irak, Irki, Iska, Itri, İare, İcar, İcat, İcra, İrat,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Acı, Ait, Akı, Aks, Arı, Ari, Ark, Art, Ası, Asi, Ask, Ast, Ate, Ati, Ayı, Car, Cer, Cet, Cık, Cıs, Erk, Eti, Ira, Irk, İka, İki, İri, İrs, İsa, İta, İti, İye, İyi, Kar, Kas, Kat, Kay, Ker, Kes,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Ar, As, At, Ay, Ce, Ek, Er, Es, Et, Ey, İs, İt, Ke, Ki, Ra, Re, Se, Si, Ta, Te, Ti, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.