KIRPILMAK (TDK)

Kırpma işi yapılmak: "... benim gözlerim kırpıldıkça, yumuldukça, büyüyüp küçüldükçe onlar da aynı hareketi yapıyorlar."- P. Safa.

Kırpılmak kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi I , üçüncü harfi R , dördüncü harfi P , beşinci harfi I , altıncı harfi L , yedinci harfi M , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi K . Başı K sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYNI Nedir?


1 - Başkası değil, yine o....
2 - Ayırt edilemeyecek kadar benzeri, özdeşi, tıpkısı.
3 - Bir değerde, eşit, özdeş, tıpkı, °müsavi.
4 - Değişmeyen, aralarında ayrım olmayan, eşit.

BÜYÜ Nedir?


1 . Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, sihir, füsun, bağı: "Akkız Ana, Hasan'a gönül vermenin bir büyü olduğunu, ne kadar anlatmışsa da kâr etmemiş."- H. E. Adıvar.
2 . mecaz Karşı durulamaz güçlü etki: "Ondan tüten görünmez bir büyünün içinde titriyorum."- Y. Z. Ortaç.

HARE Nedir?


1 . Bazı nesne, canlı, göz vb.nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır: "Uskumrunun hareleri daha sık, gözleri küçük oysa kolyozun hem hareleri daha taraklı hem gözleri daha patlak."- O. Rifat.
2 . Üzerinde dalgalı çizgiler bulunan kumaş.
3 . Çok sert taş, mermer.

HAREKE Nedir?

Arap alfabesiyle yazılmış metinlerde üstüne ve altına konduğu ünsüzlerin birer ünlü ile okunmasını sağlayan işaret.

KIRPMA Nedir?

Kırpmak işi.

ONLAR Nedir?

Ondalık sayı sistemine göre yazılan bir tam sayıda sağdan sola doğru ikinci basamak. onlar (II) zamir O şahıs zamirinin çokluk biçimi.

SAFA Nedir?

bakınız sefa.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

A I I K K L M P R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Kırpılmak,

8 Harfli Kelimeler

Kırılmak, Kırkılma, Kırmalık, Kırpılma,

7 Harfli Kelimeler

Arıklık, Iraklık, Karılık, Kırılma, Kırmalı, Kırpmak,

6 Harfli Kelimeler

Arılık, Ilımak, Iraklı, Kapılı, Kaplık, Karılı, Karlık, Karmık, Kılmak, Kıpmak, Kırkım, Kırklı, Kırkma, Kırlık, Kırmak, Kırpık, Kırpma, Paklık, Pırlak,

5 Harfli Kelimeler

Aklık, Alkım, Ilıma, Irmak, Kakım, Kalık, Kalım, Kalıp, Kaplı, Karık, Karlı, Kılık, Kılır, Kılma, Kımıl, Kıpık, Kıpma, Kırık, Kırım, Kırkı, Kırma, Kramp, Lıkır, Rakım,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akım, Aklı, Alık, Alım, Arık, Arlı, Ilık, Ilım, Irak, Irıp, Kalp, Kamp, Kapı, Karı, Kırk, Kral, Larp, Mark, Park, Plak, Rakı, Ramp,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Alp, Arı, Ark, Arp, Ira, Irk, Kak, Kal, Kam, Kap, Kar, Kıl, Kır, Lak, Lam, Lap, Mal, Pak, Pal, Pır, Ram, Rap,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.