KIRPIŞTIRMAK (TDK)

Göz kapaklarını çabuk çabuk açıp kapamak, kırpıp durmak: "Gözlerini kırpıştırarak bu hâlin sebebini o da soruyordu."- S. M. Alus.

Kırpıştırmak kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi I , üçüncü harfi R , dördüncü harfi P , beşinci harfi I , altıncı harfi Ş , yedinci harfi T , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi M , onbirinci harfi A , onikinci harfi K . Başı K sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇABUK Nedir?


1 . Aceleci: "Çabuk ve kolay bir konuşma tarzı vardı."- R. N. Güntekin.
2 . zarf Alışılandan veya gösterilenden daha kısa bir zamanda, tez, yavaş karşıtı: "Yazıma çabuk cevap geldi."- A. Gündüz.
3 . ünlem "Acele et, oyalanma" anlamlarında bir seslenme sözü.

DURMA Nedir?


1 . Durmak işi.
2 . Eğleşme, eğlenme, tevakkuf.

DURMAK Nedir?


1 - Devimsiz kalmak, yürümez olmak.
2 - İşlemez olmak, çalışmamak.
3 - Bir yerde bir süre oyalanmak, eğlenmek, eğleşmek, ºtevakkuf etmek.
4 - Dinmek, kesilmek.
5 - Varlığını sürdürmek.
6 - Var olmak.
7 - Beklemek, dikilmek.
8 - Yaşamak.
9 - Birisinin malı olarak bulunmak ya da o malla ilişkisi olmak.
10 - Kalmak. 1
1 - Hareketsiz, eylemsiz durumda olmak. 1
2 - Bir yerde olmak ya da bulunmak. 1
3 - Belli bir durumda, bir görevde bulunmak. 1
4 - (Olumsuz biçimiyle) Ara vermeden, sürekli olarak. 1
5 - Bir konuyla çok ilgilenmek, üstüne düşmek. 1
6 - Kök ya da gövdeleri sonuna -e (-a) eki almış eylemsilerle ya da çekimli bir eylemle süreklilik bildiren birleşik eylemler oluşturur.

KAPAK Nedir?


1 . Her türlü kabın üstünü örtmeye veya bir deliği kapamaya yarayan nesne: "Evin en alt katına indik, oradan da bir mahzen kapağı açtılar."- R. H. Karay.
2 . Dolap, sandık vb.ni örtmeye yarayan parça: "Dolap kapağı."- .
3 . Kitap, defter vb.nin en üstüne geçirilen kılıf: "Kapağını, geceleri aynı masa etrafında buluştuğu ressamlardan birine çizdirecekti."- A. İlhan.
4 . Biçilen ağaç kütüklerinin iki yanından çıkan, düzgün olmayan tahta.
5 . Zıvanada iki dış yan parça.

KAPAMA Nedir?


1 . Kapamak işi.
2 . Taze soğan ve marulla pişirilmiş kuzu eti yemeği.
3 . Metres.
4 . eskimiş Üst baş, giyecek takımı.

KAPAMAK Nedir?


1 . Bir açıklığı örtmek için bir şeyi, açık yerin üzerine getirmek: "Hasan, yıldırımla vurulmuş gibi hemen kapıyı kapadı, kaçtı."- H. E. Adıvar.
2 . Hava bulutlarla kaplanmak, sıkıntılı bir hâl almak.
3 . Bir şeyin görünmesine engel olmak: "Bu yapı manzarayı kapadı."- .
4 . Geçişi engellemek: "Kar yolu kapamıştı."- .
5 . Tıkamak, içini doldurmak: "Çukuru kapamak."- .
6 . Su, elektrik gelişini kesmek: "Elektriği kapadı."- .
7 . Çalışamaz, görev ve iş yapamaz duruma getirmek: "Fabrikayı kapamışlar. Gazeteyi kapadılar."- .
8 . Üzerinde durmamak, bir şey üzerinde konuşmayı bırakmak: "O konuyu kapayalım."- .
9 . Bir yere sokup dışarı çıkmasına engel olmak, hapsetmek: "Zengin kadını tımarhaneye koymadılar, buraya, çiftliğe getirip kapadılar."- H. R. Gürpınar.
10 . Ortalıktan alıp saklamak: "Vurguncular kumaşları kapamışlar."- . 1
1 . Karşılamak, denk gelmek: "Bu ikramiye borçlarımı kapar."- .

SORU Nedir?


1 . Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual: "Minicik ellerini uzatarak bu taş nedir, diyen sorusu hâlâ hatırımızda!"- O. S. Orhon.
2 . Bir öğrenciye sınavda yöneltilen söz veya yazı, sual.

A I I I K K M P R R T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Kırpıştırmak,

11 Harfli Kelimeler

Kıpıştırmak, Kırıştırmak, Kırpıştırma,

10 Harfli Kelimeler

Kıpıştırma, Kırıştırma, Kırptırmak,

9 Harfli Kelimeler

Kırktırma, Kırpışmak, Kırptırma, Kışkırtma,

8 Harfli Kelimeler

Kırışmak, Kırıtmak, Kırpışma, Kışkırtı, Tıkışmak,

7 Harfli Kelimeler

Artırım, Artırış, Işıtmak, Kakırtı, Karışık, Karışım, Katışık, Kıkırtı, Kıpırtı, Kıpışık, Kırışık, Kırışma, Kırıtım, Kırıtış, Kırıtma, Kırpmak, Şakırtı, Şapırtı, Şıkırtı, Şımarık, Şıpırtı, Tıkışık, Tıkışma,

6 Harfli Kelimeler

Akıtış, Apışık, Arıtım, Arıtış, Aşırtı, Irktaş, Işımak, Işıtım, Işıtma, Karmık, Karşıt, Kıpmak, Kırkar, Kırkım, Kırkma, Kırmak, Kırpık, Kırpma, Maşrık, Pıtrak, Tıkmak, Tırmık,

5 Harfli Kelimeler

Arkıt, Artık, Artım, Artış, Aşırı, Atmık, Irmak, Işıma, Iştır, Kakım, Kakış, Kamış, Kapış, Karık, Karış, Karşı, Kaşık, Katık, Katım, Katır, Katkı, Kıpık, Kıpma, Kırat, Kırık, Kırım, Kırkı, Kırma, Kışır, Kıtık, Kıtır, Kramp, Martı, Mırra, Pırtı, Rakım, Ratıp, Şarkı, Şatır, Şıpka,

4 Harfli Kelimeler

Akım, Akış, Apış, Arık, Arış, Artı, Aşık, Aşım, Aşıt, Atık, Atım, Atış, Atkı, Irak, Irıp, Işık, Işkı, Itır, Kamp, Kapı, Karı, Kart, Katı, Kırk, Kıta, Mark, Marş, Mart, Pakt, Park, Pışt, Rakı, Ramp, Şark, Şart, Şıra, Takı, Tapı, Tıpa, Trap,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Arı, Ark, Arp, Arş, Art, Aşı, Aşk, Ira, Irk, Kak, Kam, Kap, Kar, Kaş, Kat, Kır, Kış, Kıt, Maş, Mat, Pak, Pat, Pır, Pıt, Ram, Rap, Şak, Şap, Şat, Şık, Şıp, Tak, Tam, Tar, Taş, Tık, Tıp, Tır,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, Ar, Aş, At, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.