KIRMIZILAŞMAK (TDK)

Kırmızı bir renk almak, kızarmak.

Kırmızılaşmak kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi I , üçüncü harfi R , dördüncü harfi M , beşinci harfi I , altıncı harfi Z , yedinci harfi I , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi Ş , onbirinci harfi M , onikinci harfi A , onüçüncü harfi K . Başı K sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALMA Nedir?


1 . Almak işi.
2 . Alıntı, iktibas: "Ondan acemicesine alma olarak."- Muallim Naci.
3 . spor Bir profesyonel sporcunun, para karşılığı kulübünden bir başka kulübe geçmesi, transfer.

ALMAK Nedir?


1 . Bir şeyi elle veya başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak: "Sağ elinin çevik bir hareketiyle başındaki tülbendi çekip aldı."- N. Cumalı.
2 . (-i, -den) Bir şeyi veya kimseyi bulunduğu yerden ayırmak: "Çocuğu okuldan aldı."- .
3 . Birlikte götürmek.
4 . (nsz) Satın almak: "Biz bir ya da iki parti alır, çekiliriz piyasadan."- N. Cumalı.
5 . (nsz) Ele geçirmek, fethetmek: "Fakat aldıkları yerlerin ahalisini Türkleştiremediklerinden bu büyüklük onların zayıf düşmelerine sebep olmuş."- Ö. Seyfettin.
6 . (nsz) İçine sığmak: "Bu kavanoz iki kilo bal alır. Bu salon bin kişi alır."- .
7 . (-e, nsz) Kabul etmek: "Evine kiracı almak."- .
8 . (nsz) Kendine ulaştırılmak, iletilmek: "Mektup almak. Haber almak."- .
9 . (nsz) İçeri sızmak, içine çekmek: "Gemi su alıyor. Fotoğraf makinesi ışık almış, film yanmış."- .
10 . (nsz) Erkek, kadınla evlenmek: "O sırada aldığı kadının babasının birçok yardımını görmüştü."- M. Ş. Esendal. 1
1 . (-i, nsz) Sürükleyip götürmek: "Öküzü sel aldı, harmanı yel aldı."- . 1
2 . (nsz) Kazanmak, elde etmek. 1
3 . (nsz) Zararlı, tehlikeli bir şeye uğramak: "Soğuk almak. Ceza almak."- . 1
4 . (-i, nsz) Bürümek, sarmak, kaplamak. 1
5 . (-den) Kısaltmak, eksiltmek: "Ceketin boyundan almak."- . 1
6 . (nsz) Yolmak, koparmak: "Kaş almak."- . 1
7 . Yerini değiştirmek, çekmek. 1
8 . Temizlemek: "Karyolanın altını süpürge ile al. Örümcekleri al."- . 1
9 . (-i, -e) İçeri girmesini sağlamak: "Sevdiği delikanlıyı gece evine almış."- N. Cumalı.
20 . (nsz) Tat veya koku duymak: "Sigaradan hiç tat alamaz oldum. Burnu iyi koku alır."- . 2
1 . (-i, -e) Örtmek, koymak: "Paltosunu sırtına aldı."- . 2
2 . (-i, -e) ... gibi anlamak: "Bir sözü şakaya almak."- . 2
3 . (-i, -de) Yol gitmek, mesafe katetmek: "O yolu bir saatte alırsınız."- . 2
4 . (-i, -den) Çalmak: "Cebimden saatimi almışlar."- . 2
5 . Soldurmak: "Güneş perdelerin rengini aldı."- . 2
6 . Vücuttaki hasta bir organı ameliyatla çıkarmak: "Dalağını aldılar."- . 2
7 . (nsz) Motor çalışması için gerekli olan elektrik veya yakıttan yararlanır duruma gelmek: "Savcı yardımcısı gaza bastı, motor almadı. Bir daha bastı, yine almadı."- H. Taner. 2
8 . (nsz) Göreve, işe başlatmak: "Yeni bir kapıcı aldı."- . 2
9 . (nsz) Başlamak: "Üsküdar'a gider iken aldı da bir yağmur."- Halk türküsü.
30 . (-den) Davranış veya makam değiştirmek: "Aşağıdan almak. Tizden almak."- . 3
1 . (nsz) İçecek veya sigara içmek: "Tadına bakmak için bir yudum aldım."- . 3
2 . (nsz) Yutmak, kullanmak: "İlaç almak."- . 3
3 . (-den) Görevden, işten çekmek. 3
4 . (-den, nsz) Kazanç sağlamak: "Bir pantolondan beş yüz lira alıyorlar."- . 3
5 . Gidermek, yok etmek: "İçine biraz su koy, tuzunu alır."- .

ALMAK Nedir?


1 - Bir şeyi ya da kimseyi bulunduğu yerden ayırmak.
2 - Bir şeyi, bir nesneyi elle, araçla vb. ile tutarak bulunduğu yerden ayırmak,kaldırmak.
3 - Yanında bulundurmak.
4 - Birlikte götürmek.
5 - Satın almak.
6 - İçine sığmak.
7 - Kabul etmek.
8 - Kendine ulaştırılmak, iletilmek.
9 - İçeri sızmak, içine çekmek.
10 - (Erkek, kadın için)...ile evlenmek. 1
1 - Sürükleyip götürmek. 1
2 - Kazanmak, elde etmek. 1
3 - Zararlı, tehlikeli bir şeye uğramak. 1
4 - Bürümek, sarmak, kaplamak. 1
5 - Kısaltmak, eksiltmek. 1
6 - Yolmak, koparmak. 1
7 - Yerini değiştirmek, çekmek. 1
8 - Temizlemek. 1
9 - (Duş, banyo için) Yapmak; yıkanmak.
20 - (İçeri) Götürmek. 2
1 - Bir yeri savaşla ele geçirmek, fethetmek. 2
2 - (Tat ya da koku için) Duymak. 2
3 - Örtmek, koymak. 2
4 - (Süre için) Değiştirmek. 2
5 - (-e)...gibi anlamak. 2
6 - Başlamak. 2
7 - Davranış ya da makam değiştirmek. 2
8 - (İçecek ya da sigara için) İçmek. 2
9 - Yutmak; kullanmak.
30 - (Yol için) Gitmek. 3
1 - Çalmak. 3
2 - Göreve, işe başlatmak. 3
3 - Görevden,işten çekmek. 3
4 - Kazanç sağlamak. 3
5 - (Ölüm nedeniyle) Ayrılmak. 3
6 - Gidermek, yok etmek. 3
7 - Soldurmak. 3
8 - Vücuttaki hasta bir organı ameliyatla çıkarmak. 3
9 - (Motor) Çalışması için gerekli olan elektrik ya da yakıttan yararlanır duruma gelmek.
40 - Alışmak (Örgü, elişi vb.).

KIRMIZI Nedir?


1 . Al, kızıl renk.
2 . sıfat Bu renkte olan: "Siyah zülüflü, kırmızı dudaklı, altın ve mercan gerdanlı kadınlar."- A. Haşim.

KIZARMA Nedir?

Kızarmak işi.

KIZARMAK Nedir?


1 . Kırmızı veya ona yakın bir renk almak: "Nihat, yüzü kızarmış, alçak sesle söylendi."- P. Safa.
2 . Bazı sebze ve meyveler olgunlaşmaya başlamak, olgunlaşmak: "Domatesler kızardı."- .
3 . Utanç, öfke vb. duyguların etkisiyle, kanın yüze hücumu sonucu yüz kırmızı bir renk almak: "Ben utancımdan kulaklarıma kadar kızardım."- F. R. Atay.
4 . Yiyecekler tavada kızgın yağ içinde veya ateşte kırmızılaşarak pişmek: "Sofrada tarhana çorbası, kızarmış tavuk, bulgur pilavı vardı."- Y. Kemal.

RENK Nedir?


1 - Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum.
2 - Nitelik.

A A I I I K K L M M R Z Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Kırmızılaşmak,

12 Harfli Kelimeler

Kırmızılaşma,

10 Harfli Kelimeler

Akışmazlık, Karışılmak, Kızılırmak, Şımarıklık,

9 Harfli Kelimeler

Aşırılmak, Karışılma, Kırıklama, Kırlaşmak, Kızamıklı,

8 Harfli Kelimeler

Akışmalı, Akşamlık, Aşırılık, Aşırılma, Işıklama, Işılamak, Işkırlak, Kalkışma, Kamışlık, Karılmak, Karışmak, Karkamış, Karmalık, Karmaşık, Karşılık, Kazılmak, Kırılmak, Kırışmak, Kırkılma, Kırklama, Kırlaşma, Kırmalık, Kışlamak, Kızarmak, Kızılmak, Kızışmak, Marazlık, Mırlamak, Mızıkalı, Mızraklı, Şımarmak, Şırlamak, Zırlamak,

7 Harfli Kelimeler

Akışmak, Akışmaz, Akkışla, Alışmak, Almaşık, Arıklık, Arızalı, Arkalık, Aşıklık, Aşılmak, Aşırmak, Azıklık, Azışmak, Iklamak, Iraklık, Işılama, Kakılma, Kakışma, Kakmalı, Kamışlı, Karalık, Karıkma, Karılık, Karılma, Karımak, Karışık, Karışım, Karışma, Kaşarlı, Kaşımak, Kazıklı, Kazılış, Kazılma, Kazımak, Kazımık, Kırılış, Kırılma, Kırışık, Kırışma, Kırmalı,

6 Harfli Kelimeler

Akışlı, Akışma, Alaşım, Alışık, Alışkı, Alışma, Amalık, Araklı, Aralık, Arılık, Arkalı, Armalı, Aşıklı, Aşılma, Aşırma, Azalış, Azıklı, Azışma, Iklama, Ilımak, Iraklı, Iramak, Işıklı, Işılak, Işımak, Kakıma, Kalkış, Kalkma, Kalmak, Kamalı, Kamkaz, Karalı, Karılı, Karıma, Karlık, Karmak, Karmık, Kaşıma, Kazalı, Kazıma,

5 Harfli Kelimeler

Aklık, Akmak, Akmaz, Akşam, Alarm, Alkım, Alkış, Almak, Almaş, Arıza, Aşılı, Aşırı, Aşlık, Aşmak, Azılı, Azlık, Azmak, Ilıma, Irama, Irmak, Işıma, Kakım, Kakış, Kakma, Kalak, Kalık, Kalım, Kalış, Kalma, Kamış, Karık, Karış, Karlı, Karma, Karşı, Kaşar, Kaşık, Kaşlı, Kazak, Kazık,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akar, Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Alaz, Alık, Alım, Alış, Alma, Amal, Amma, Arak, Araz, Arık, Arış, Arız, Arka, Arlı, Arma, Aşar, Aşık, Aşım, Aşma, Azar, Azık, Azış, Azma, Ilık, Ilım, Irak, Işık, Işıl, Işkı, Kaka, Kala, Kama, Kara,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Ama, Ara, Arı, Ark, Arş, Arz, Aşı, Aşk, Aza, Azı, Ira, Irk, Irz, Kak, Kal, Kam, Kar, Kaş, Kaz, Kıl, Kır, Kış, Kız, Lak, Lam, Laz, Mal, Maş, Ram, Şak, Şal, Şaz, Şık, Zam, Zar,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, Aş, Az, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.