KIRKMERAK (TDK)

Çok meraklı, her şeyi anlamak isteyen: "Aman ne kırkmerak kadınmışsın!"- H. R. Gürpınar.

Kırkmerak kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi I , üçüncü harfi R , dördüncü harfi K , beşinci harfi M , altıncı harfi E , yedinci harfi R , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi K . Başı K sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAMAK Nedir?


1 . Bir şeyin ne demek olduğunu, neye işaret ettiğini kavramak: "Babasının niçin bu kasabayı çok sevdiğini Nevin bir türlü anlayamamıştı."- S. F. Abasıyanık.
2 . Yeni bilgileri eskileriyle bir araya getirerek sonuç niteliğinde başka bir bilgi edinmek.
3 . Sorup öğrenmek.
4 . Doğru ve yerinde bulmak: "Hani bunu anladık ama!"- .
5 . Birinin duygularını, istek ve düşüncelerini sezebilmek: "Kabul etmeyeceğini ben daha o gün anlamıştım."- M. C. Kuntay.
6 . (-den) Bir şey hakkında bilgisi bulunmak: "Biz de onun kadar bu işten anlarız."- H. Taner.
7 . (-den, nsz) İyilik görmek, yararlanmak: "Bu ilaçtan hiçbir şey anlamadım."- .
8 . argo Sahip olmayı istemek, dileğinin yerine getirilmesini istemek: "Yediğinden biz de anlayalım."- .

KADI Nedir?

Tanzimat'a kadar her türlü davaya, Tanzimat ile Medeni Kanun arasındaki dönemde ise yalnız evlenme, boşanma, nafaka, miras davalarına bakan mahkemelerin başkanları.

KADIN Nedir?


1 . Erişkin dişi insan, zen erkek veya adam karşıtı: "Yanlarında, kendileriyle ahbaplık edecek dostlar, hizmetlerine koşacak kadınlar veya erkekler görmek isterler."- A. Ş. Hisar.
2 . Evlenmiş kız.
3 . sıfat Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri olan.
4 . mecaz Hizmetçi bayan.
5 . eskimiş Bayan: "Hintli kadın toplantıyı renklendirmek için herkesin kendisine bazı şeyler sormasını teklif ediyordu."- B. Felek.

KIRKMERAK Nedir?

Çok meraklı, her şeyi anlamak isteyen: "Aman ne kırkmerak kadınmışsın!"- H. R. Gürpınar.

MERA Nedir?

Otlak: "Yağmurun altında çobanıyla beraber meraya çıktı, birdenbire şaşırdı."- Ö. Seyfettin.

MERAK Nedir?


1 - Bir şeyi anlamak ya da öğrenmek için duyulan istek.
2 - Bir şeyi edinmek, yapmak, bir şeyle uğraşmak isteği.
3 - Düşkünlük, heves.
4 - Kaygı, tasa, evham.

MERAKLI Nedir?


1 . Her şeyi anlamak ve bilmek isteyen, mütecessis: "Büyük kapının önünde binlerce meraklı birikmişti."- H. Taner.
2 . Bir şeye çok düşkün olan, sürekli onunla uğraşan: "Sedef ve gümüş kakmalı bıçaklara, revolverlere meraklıydı."- Y. K. Beyatlı.
3 . Kendisini ilgilendirmeyen bir konuda bilgi sahibi olmaya çalışan (kimse).
4 . halk ağzında Kaygılı: "O meraklı bir kadındır, patırtı çekemez."- .

A E I K K K M R R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Kırkmerak,

7 Harfli Kelimeler

Kırkmak,

6 Harfli Kelimeler

Kamerı, Karmık, Kırkar, Kırkma, Kırmak, Kraker,

5 Harfli Kelimeler

Irmak, Kakım, Kamer, Karık, Kırma, Krema, Marke, Merak, Mırra, Rakım,

4 Harfli Kelimeler

Akım, Arık, Irak, Kame, Kare, Karı, Keka, Kırk, Krem, Mark, Mera, Rakı,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Arı, Ark, Erk, Ira, Irk, Kak, Kam, Kar, Kek, Kem, Ker, Kır, Ram,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, Ar, Ek, Em, Er, Ke, Me, Ra, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.