KIRKBAYIR (TDK)

Geviş getiren hayvanların dört gözlü olan midelerinin üçüncü gözü.

Kırkbayır kelimesi baş harfi K son harfi R olan bir kelime. Başında K sonunda R olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi I , üçüncü harfi R , dördüncü harfi K , beşinci harfi B , altıncı harfi A , yedinci harfi Y , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi R . Başı K sonu R olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÖRT Nedir?


1 . Dört sayısının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 4, IV rakamlarının adı.
3 . sıfat Üçten bir artık.

GEVİŞ Nedir?

Bazı hayvanların yutmuş olduğu yiyeceği ağzına getirip yeniden çiğnemesi.

GÖZLÜ Nedir?


1 . Gözü olan.
2 . Herhangi bir biçimde veya renkte gözü olan: "İri gözlü. Yeşil gözlü."- .
3 . Bölmesi veya gözleri olan: "Bu masa üç gözlüdür."- .
4 . Deliği olan: "Sık gözlü kalbur."- .

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

MİDE Nedir?


1 . Omurgalılarda, sindirim sisteminin, yemek borusu ile onikiparmak bağırsağı arasında besinlerin sindirime hazır duruma getirildiği omurgasız hayvanlarda sindirim kanalının bu bölgeye karşılık olan parçası.
2 . mecaz Karın, karın bölgesi.
3 . mecaz Yemek yeme isteği.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÜÇÜNCÜ Nedir?

Üç sayısının sıra sıfatı, sırada ikinciden sonra gelen: "Gelir vergisinin üçüncü taksitini verdik."- B. Felek.

A B I I K K R R Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Kırkbayır,

6 Harfli Kelimeler

Aykırı, Kırkar,

5 Harfli Kelimeler

Ayrık, Bakır, Bayır, Bayrı, Bıyık, Karık, Kayık, Kayır, Kıray, Kırba, Kırık, Kırkı, Kıyak, Kıyık, Yarık, Yıkık, Yırık,

4 Harfli Kelimeler

Arık, Ayık, Ayrı, Bakı, Barı, Bark, Irak, Karı, Kayı, Kırk, Kıya, Kıyı, Rakı, Yakı, Yarı, Yıkı,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Arı, Ark, Ayı, Bak, Bar, Bay, Ira, Irk, Kak, Kar, Kay, Kır, Rab, Ray, Yak, Yar, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Ar, Ay, Ra, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.