KIRKAMBAR (TDK)


1 . İçinde değişik türden şeyler bulunan kap veya yer.
2 . mecaz Birçok konuda bilgisi olan kimse.
3 . halk ağzında Çerçi.

Kırkambar kelimesi baş harfi K son harfi R olan bir kelime. Başında K sonunda R olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi I , üçüncü harfi R , dördüncü harfi K , beşinci harfi A , altıncı harfi M , yedinci harfi B , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi R . Başı K sonu R olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLGİ Nedir?


1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: "Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
5 . Bilim: "Doğa bilgisi."- .
6 . bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

BİRÇOK Nedir?

Oldukça çok, sayısı belirsiz, bir hayli, müteaddit: "Bu satırları, birçok mektuba biraz cevap olsun diye yazıyorum."- H. E. Adıvar.

ÇERÇİ Nedir?


1 . Köy, pazar vb. yerlerde dolaşarak ufak tefek tuhafiye eşyası satan kimse.
2 . Bazı bölgelerde tuhafiyeci.

DEĞİŞİK Nedir?


1 . Değiştirilmiş, muaddel: "Yasanın değişik onuncu maddesi gereğince..."- .
2 . Alışılmışın dışında bir özelliği bulunan: "Değişik bir oda takımı."- .
3 . Çeşitli, farklı: "Değişik renkler."- .
4 . isim, halk ağzında Yedek iç çamaşırı, giyecek: "Hiç değişiğim kalmadı."- .
5 . isim, halk ağzında Çok hastalık geçirerek gelişmemiş çocuk.

HALK Nedir?


1 . Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk: "Türk halkı."- .
2 . Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu: "Yahudi halkı."- .
3 . Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri: "Bağımsız Devletler Topluluğunun halkları."- .
4 . Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü: "Bütün köy halkı orada idi."- Ö. Seyfettin.
5 . Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu: "Bilmiyorlar ki halk, halkın diliyle konuşan sanatkârla birliktir."- O. V. Kanık.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A A B I K K M R R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Kırkambar,

8 Harfli Kelimeler

Bırakmak,

7 Harfli Kelimeler

Bırakma, Kabarık, Karıkma, Karımak,

6 Harfli Kelimeler

Bakmak, Bıkmak, Iramak, Kakıma, Karıma, Karmak, Karmık, Kırkar, Kırkma, Kırmak, Markka,

5 Harfli Kelimeler

Akmak, Ambar, Bakam, Bakım, Bakır, Bakma, Barak, Barka, Bıkma, Irama, Irmak, Kabak, Kakım, Kakma, Karar, Karık, Karma, Kırba, Kırma, Makak, Marka, Mırra, Rakam, Rakım, Ramak,

4 Harfli Kelimeler

Abra, Akak, Akar, Akım, Akma, Arak, Arık, Arka, Arma, Bakı, Bara, Barı, Bark, Irak, Kaba, Kaka, Kama, Kara, Karı, Kırk, Mark, Rakı,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Aka, Akı, Ama, Ara, Arı, Ark, Bak, Bar, Ira, Irk, Kak, Kam, Kar, Kır, Rab, Ram,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Am, Ar, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.