KIRBAÇLANMAK (TDK)

Kırbaçla dövülmek.

Kırbaçlanmak kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi I , üçüncü harfi R , dördüncü harfi B , beşinci harfi A , altıncı harfi Ç , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi M , onbirinci harfi A , onikinci harfi K . Başı K sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÖVÜLMEK Nedir?

Dövme işine konu olmak: "Köyün içinde birkaç kat davul sabahtan başladı, gece yarılarına kadar dövüldü."- M. Ş. Esendal.

KIRBA Nedir?


1 . Sakaların içinde su taşıdıkları ağzı dar, altı geniş, deriden yapılmış kap, su kabı, matara: "Nihayet bir çobanın kırbasında yosunlu, tozlu, berbat bir su ele geçirmişler."- .
2 . mecaz Çok su içen kimse.
3 . halk ağzında Çocuklarda karın şişmesiyle beliren bir hastalık.

KIRBAÇ Nedir?

Tek parça deri veya uzun esnek bir değneğin ucuna sırım bağlanarak yapılmış vurma aracı: "Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı / Bir dakika araba yerinde durakladı."- F. N. Çamlıbel.

A A A B I K K L M N R Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Kırbaçlanmak,

11 Harfli Kelimeler

Bıçaklanmak, Kırbaçlamak, Kırbaçlanma,

10 Harfli Kelimeler

Açıklanmak, Açkılanmak, Bıçaklamak, Bıçaklanma, Karınlamak, Kırbaçlama,

9 Harfli Kelimeler

Açıklamak, Açıklanma, Açkılamak, Açkılanma, Akrabalık, Anıklamak, Aranılmak, Arıklamak, Arılanmak, Bıçaklama, Çalkanmak, Kaçamaklı, Karabalık, Karamanlı, Karıklama, Karınlama, Karlanmak, Kınalamak, Kırklanma,

8 Harfli Kelimeler

Açıklama, Açkılama, Aklanmak, Akranlık, Anıklama, Ankaralı, Arabalık, Aranılma, Arıklama, Arılamak, Arılanma, Arlanmak, Bakanlık, Bakılmak, Bakınmak, Balkımak, Banlamak, Barınmak, Bırakmak, Çakılmak, Çakmaklı, Çalarmak, Çalınmak, Çalkamak, Çalkanma, Çanaklık, Çıkarmak, Çınlamak, Çırakman, Iralamak, Kabaralı, Kabarmak, Kaçılmak, Kaçınmak, Kaçırmak, Kalınmak, Kalkınma, Kanamalı, Kançılar, Kanırmak,

7 Harfli Kelimeler

Abanmak, Ablakça, Abramak, Açılama, Açılmak, Açınmak, Açmalık, Akbakla, Akbalık, Aklamak, Aklanma, Alarmak, Alçarak, Alınmak, Alkarna, Almanak, Anaçlık, Anılmak, Anırmak, Anlamak, Anmalık, Arabalı, Aranmak, Arılama, Arınmak, Arkalıç, Arkalık, Arlanma, Bakanak, Bakarak, Bakılma, Bakınma, Balkıma, Banlama, Barınak, Barınma, Bırakma, Çakılma, Çalarma, Çalınma,

6 Harfli Kelimeler

Abanma, Abrama, Açılma, Açınma, Aklama, Akraba, Alaçam, Alaçık, Alarma, Alıkça, Alınma, Amaçlı, Amalık, Analık, Anamal, Anılma, Anırma, Ankara, Anlama, Araban, Araçlı, Arakçı, Araklı, Aralık, Aramak, Aranma, Arınma, Arkalı, Armalı, Bakara, Bakkal, Baklan, Bakmak, Bakraç, Balama, Balçak, Balçık, Balkan, Balkar, Balkır,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Abana, Ablak, Açlık, Açmak, Akala, Akçıl, Aklan, Aklık, Akmak, Akman, Akran, Alaka, Alarm, Alçak, Alkan, Alkım, Almaç, Almak, Alman, Alnaç, Ambar, Analı, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Araba, Araka, Arama, Arkaç, Bakaç, Bakam, Bakan, Bakım, Bakır, Bakla, Bakma, Balar, Balık,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Abra, Açan, Açar, Açık, Açım, Açkı, Açma, Akaç, Akak, Akar, Akça, Akıl, Akım, Akın, Aklı, Akma, Alan, Alçı, Alıç, Alık, Alım, Alın, Alma, Amaç, Amal, Aman, Anaç, Anal, Anam, Anık, Anka, Anma, Araç, Arak, Arık, Arka, Arlı, Arma, Bakı,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Açı, Aka, Akı, Ala, Ama, Ana, Anı, Ara, Arı, Ark, Baç, Bak, Bal, Ban, Bar, Çak, Çal, Çam, Çan, Çar, Çın, Ira, Irk, Kaç, Kak, Kal, Kam, Kan, Kar, Kıç, Kıl, Kın, Kır, Lak, Lam, Lan, Maç, Mal, Nal,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Aç, Ak, Al, Am, An, Ar, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.