KIRIKLIK (TDK)


1 . Kırık olma durumu.
2 . Kırgınlık: "Vücudumda daimî bir kırıklık var."- P. Safa.
3 . mecaz İsteksizlik, güceniklik, kırgınlık.

Kırıklık kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi I , üçüncü harfi R , dördüncü harfi I , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi I , sekizinci harfi K . Başı K sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DAİM Nedir?


1 . Sürekli, sonsuz.
2 . zarf Daima.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GÜCENİK Nedir?

Gücenmiş, kırılmış, incinmiş, küskün (kimse).

GÜCENİKLİK Nedir?

Gücenik olma durumu: "Kral Zog'la da herhangi bir gücenikliğim olmayacaktı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

İSTEK Nedir?


1 . Bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk: "Yanıma yaklaşan gölge, o eski şarkıyı gerçek bir istekle tekrarlıyordu."- Ç. Altan.
2 . Yerine getirilmesi başkasından istenilen şey, talep: "Bu adamın istekleri bitmiyor."- .
3 . dil bilgisi İstek ve niyet kavramı veren isteme kipi: "Göreyim, göresin, göre."- .
4 . ruh bilimi Belirli bir gereksinimi karşılayacağı düşünülen nesne veya duruma karşı duyulan özlem, arzu.

İSTEKSİZ Nedir?


1 . Bir işi yapmaya isteği olmayan, gönülsüz: "İsteksiz gözlerle listeye şöyle bir baktı."- Ç. Altan.
2 . zarf İsteksizce: "Güneş de bu duman yığınının içine dalıyor, isteksiz kaybolup gidiyor."- R. H. Karay.

İSTEKSİZLİK Nedir?

İsteksiz olma durumu: "Eskisi gibi çalışmaktan zevk almıyordu. İçinde anlaşılmaz bir isteksizlik vardı."- R. N. Güntekin.

KIRGIN Nedir?


1 . Bir kimseye gücenmiş, gönlü kırılmış olan.
2 . isim, halk ağzında Toplu ölümlere yol açan bulaşıcı hastalık.

KIRGINLIK Nedir?


1 . Kırgın olma durumu: "Size karşı hiçbir kırgınlığı yok."- A. Gündüz. ""- Ç. Altan.
2 . Vücutta duyulan ağrı, yorgunluk, rahatsızlık, kırıklık.

KIRIK Nedir?


1 . Kırılmış bir şeyden ayrılan parça: "Cam kırığı."- .
2 . Kemiğin bir etki ile kırılması: "Kolunda kırık yok ama çıkık var."- .
3 . Bir şeyin kırılan yeri: "Bunun kırığı neresinde?"- .
4 . Kırıntı: "Ekmek kırığı."- .
5 . Tavla oyununda oyun dışı bırakılan pul.
6 . sıfat Kırılmış olan: "Kırık pencereden ay, ışığını donduran bir soğuklukla odaya akıyor."- H. E. Adıvar.
7 . sıfat Melez: "Kırık tazı."- .
8 . sıfat Tam nota göre düşük olan (not): "Üç dersten kırığı var. Kırık not."- .
9 . sıfat Saf renkten hafif uzaklaşmış: "Kırık beyaz."- .
10 . sıfat, mecaz Gücenmiş, üzgün: "Eşlerde, çocuklarda o üzgün, kırık bakış."- B. Necatigil.

KIRIKLIK Nedir?


1 . Kırık olma durumu.
2 . Kırgınlık: "Vücudumda daimî bir kırıklık var."- P. Safa.
3 . mecaz İsteksizlik, güceniklik, kırgınlık.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

SAFA Nedir?

bakınız sefa.

I I I K K K L R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Kıkırlık, Kırıklık,

7 Harfli Kelimeler

Kırklık,

6 Harfli Kelimeler

Kırklı, Kırlık,

5 Harfli Kelimeler

Kılık, Kılır, Kırık, Kırkı, Lıkır,

4 Harfli Kelimeler

Ilık, Kırk,

3 Harfli Kelimeler

Irk, Kıl, Kır,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.