KIPIŞTIRMA (TDK)

Kıpıştırmak işi.

Kıpıştırma kelimesi baş harfi K son harfi A olan bir kelime. Başında K sonunda A olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi I , üçüncü harfi P , dördüncü harfi I , beşinci harfi Ş , altıncı harfi T , yedinci harfi I , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A . Başı K sonu A olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KIPIŞTIRMAK Nedir?

Göz kapaklarını üst üste birçok kez açıp kapamak.

A I I I K M P R T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Kıpıştırma,

8 Harfli Kelimeler

Kırpışma,

7 Harfli Kelimeler

Işıtmak, Karışım, Kıpırtı, Kırışma, Kırıtım, Kırıtış, Kırıtma, Şakırtı, Şapırtı, Şıkırtı, Şımarık, Şıpırtı, Tıkışma,

6 Harfli Kelimeler

Akıtış, Apışık, Arıtım, Arıtış, Aşırtı, Irktaş, Işımak, Işıtım, Işıtma, Karşıt, Kırpma, Maşrık, Pıtrak, Tırmık,

5 Harfli Kelimeler

Arkıt, Artık, Artım, Artış, Aşırı, Atmık, Irmak, Işıma, Iştır, Kamış, Kapış, Karış, Karşı, Katım, Katır, Kıpma, Kırat, Kırım, Kırma, Kışır, Kıtır, Kramp, Martı, Pırtı, Rakım, Ratıp, Şarkı, Şatır, Şıpka, Şırak, Takım, Tapış, Tarım, Taşım, Tıkım, Tıkır, Tıkma, Tımar, Tıpkı, Tırak,

4 Harfli Kelimeler

Akım, Akış, Apış, Arık, Arış, Artı, Aşık, Aşım, Aşıt, Atık, Atım, Atış, Atkı, Irak, Irıp, Işık, Işkı, Itır, Kamp, Kapı, Karı, Kart, Katı, Kıta, Mark, Marş, Mart, Pakt, Park, Pışt, Rakı, Ramp, Şark, Şart, Şıra, Takı, Tapı, Tıpa, Trap,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Arı, Ark, Arp, Arş, Art, Aşı, Aşk, Ira, Irk, Kam, Kap, Kar, Kaş, Kat, Kır, Kış, Kıt, Maş, Mat, Pak, Pat, Pır, Pıt, Ram, Rap, Şak, Şap, Şat, Şık, Şıp, Tak, Tam, Tar, Taş, Tık, Tıp, Tır,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, Ar, Aş, At, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.