KINDIRAÇ (TDK)

Oluk veya yiv açmaya yarayan araç.

Kındıraç kelimesi baş harfi K son harfi Ç olan bir kelime. Başında K sonunda Ç olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi I , üçüncü harfi N , dördüncü harfi D , beşinci harfi I , altıncı harfi R , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ç . Başı K sonu Ç olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇMA Nedir?


1 . Açmak işi.
2 . Orman içinde ağaç kesme veya yakma yoluyla tarıma elverişli bir duruma getirilen arazi.
3 . Bir çeşit susamsız, kalınca, yağlı çörek.

ARAÇ Nedir?


1 . Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne.
2 . Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta: "Dil, anlaşmayı sağlayan bir araçtır."- .
3 . Taşıt: "Taşıt araçlarına hiç binmez, yaz kış asker postalları ile kilometrelerce yolu yaya yürürdü."- H. Taner.

OLUK Nedir?


1 - Bir şeyin akmasına yarayan üst yanı açık boru.
2 - Yağmur sularını damların kenarlarına toplayıp akıtan yatay konumlu,genellikle çinko vb. boru.
3 - Kırık ya da hasta bir organı içine yerleştirerek hareketsiz tutmaya yarayan araç.
4 - Kimi organlarda oluk görünümlü yer.
5 - Bir şeyin üzerinde oyulmuş yol.
6 - Ay yüzeyinde görülen uzun yarıklardan her biri.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

A D I I K N R Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Kındıraç,

7 Harfli Kelimeler

Çankırı, Kındıra,

6 Harfli Kelimeler

Arıkçı, Çandır, Çırnık,

5 Harfli Kelimeler

Andıç, Andık, Ardıç, Çadır, Çakın, Çakır, Çandı, Çarık, Çıkan, Çıkar, Çıkın, Çıkra, Çınar, Çırak, Irkçı, Kadın, Karın, Kıraç, Kıran, Nakdı,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açkı, Akın, Anık, Arık, Çakı, Çark, Çıkı, Çıra, Dank, Darı, Irak, Kaçı, Kadı, Kanı, Karı, Kına, Kırç, Rakı,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Akı, Anı, Arı, Ark, Çak, Çan, Çar, Çın, Dar, Ira, Irk, Kaç, Kan, Kar, Kıç, Kın, Kır, Nar,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ad, Ak, An, Ar, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.