KILAVUZLUK (TDK)


1 . Kılavuz olma durumu veya kılavuzun işi, rehberlik.
2 . denizcilik Bir gemiyi limana sokma veya limandan çıkarma işi.

Kılavuzluk kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi I , üçüncü harfi L , dördüncü harfi A , beşinci harfi V , altıncı harfi U , yedinci harfi Z , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi U , onuncu harfi K . Başı K sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇIKARMA Nedir?


1 . Çıkarmak işi, emisyon.
2 . askerlik Düşman kıyılarına gemi, bot vb.nden asker indirme, asker çıkarma.
3 . matematik Dört işlemden biri, çıkarmak işlemi, tarh.

DENİZCİLİK Nedir?


1 . Denizlerde sefer yapma işi.
2 . Denizle, gemi işletmesiyle ilgili meslek: "Uzun dualardan sonra bana denizcilik hayatını anlatmaya başladı."- R. N. Güntekin.
3 . Deniz sporculuğu.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GEMİ Nedir?

Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine: "Yük gemisi. Savaş gemisi."- .

KILAVUZ Nedir?


1 . Yol gösteren, tarihî ve turistik yerleri gezerken bilgi aktaran kimse, rehber: "Mum tutan kılavuzların arkasından içeri girdik."- F. R. Atay.
2 . Herhangi bir alanda ve konuda bilgi veren, yol yöntem gösteren kitap vb: "Öğrenci kılavuzu."- .
3 . Evlenecek olan erkek veya kadına eş bulan kimse.
4 . mecaz Ruhsal ve zihinsel bakımdan yol gösteren, ışık tutan kimse: "Kılavuzumuz Atatürk'tür."- .
5 . denizcilik Kılavuz gemisi.
6 . denizcilik Kılavuz kaptan: "İstanbul Boğazı'ndan kılavuz almadan geçmek yasaktır."- .
7 . sinema Makaradaki filmlerin başında ve sonunda yer alan, filmin alıcı, yıkama aracı, basım aracı, gösterici vb. araçlara takılıp çıkarılmasında kolaylık sağlayan, asıl film için pay bırakan çeşitli renklerde film parçası.
8 . teknik Somun veya boru içine yiv açmakta kullanılan araç.
9 . teknik Dar ve uzun bir yerden tel, kablo gibi bükülebilen bir şey geçirilirken bunların ucuna bağlandığı sert nesne.

LİMAN Nedir?

Gemilerin barınmalarına, yük alıp boşaltmalarına, yolcu indirip bindirmelerine yarayan doğal veya yapay sığınak: "On beş gün sonra, geldiği gibi büyük törenle limanımızdan ayrıldı."- H. Taner.

REHBER Nedir?


1 . Kılavuz: "Şaşkın şaşkın etrafıma bakınırken rehberim beni otele soktu."- R. H. Karay.
2 . mecaz Birinin doğruyu bulmasına yardımcı olan, yol gösteren kimse veya şey, delil: "Ben bunları düşünürken rehberim eliyle bir büyük bina gösterdi."- R. H. Karay.

REHBERLİK Nedir?


1 . Kılavuzluk: "Şuursuz olarak bir 'eczane' kelimesinin rehberliğini arıyordu."- P. Safa.
2 . Öğrencilerinin sorunlarını öğrenerek onlara yardımda bulunma.

SOKMA Nedir?

Sokmak işi.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A I K K L L U U V Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Kılavuzluk,

7 Harfli Kelimeler

Kavuklu, Kılavuz, Kulaklı, Uzaklık,

6 Harfli Kelimeler

Kavlık, Kulluk, Lazlık,

5 Harfli Kelimeler

Aklık, Allık, Azlık, Kalık, Kavkı, Kavuk, Kavuz, Kazık, Kazıl, Kızak, Kukla, Kulak, Lavuk, Uzluk,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Aklı, Alık, Allı, Avlu, Azık, Kazı, Kuka, Kula, Kulu, Kuzu, Ulak, Uzak, Uzuv, Vuku, Zula,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Azı, Kak, Kal, Kav, Kaz, Kıl, Kız, Kul, Kuz, Lak, Lal, Lav, Laz, Ula, Ulu, Vaz, Vız,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Av, Az, La, Uz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.