KILAVUZBALIĞI (TDK)

Sıcak, ılık denizlerde yaşayan bir tür kemiklibalık.

Kılavuzbalığı kelimesi baş harfi K son harfi I olan bir kelime. Başında K sonunda I olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi I , üçüncü harfi L , dördüncü harfi A , beşinci harfi V , altıncı harfi U , yedinci harfi Z , sekizinci harfi B , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi L , onbirinci harfi I , onikinci harfi Ğ , onüçüncü harfi I . Başı K sonu I olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DENİ Nedir?

Alçak, kötü, kişiliksiz (kimse).

DENİZ Nedir?


1 . Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi.
2 . Bu su kütlesinin belirli bir parçası: "Marmara Denizi. Karadeniz."- .
3 . Aydaki düzlükler.
4 . mecaz Geniş alan.
5 . mecaz Çokluk, yoğunluk.

ILIK Nedir?

Soğukla sıcak arası, ne soğuk ne de sıcak.

KEMİK Nedir?


1 . İnsanın ve omurgalı hayvanların çatısını oluşturan türlü biçimdeki sert organların genel adı: "Kemikten bir tahta gibi gıcırdayarak Nihat yerinden kalktı."- P. Safa.
2 . sıfat Bu sert organdan yapılmış: "Kemik tarak."- .

KEMİKLİ Nedir?


1 . Kemiği olan veya çok kemiği olan.
2 . Kemikleri iyi gelişmiş: "Kemikli çocuk."- .
3 . mecaz Çok zayıf, sıska: "Uzun ve kemikli yüzler sanki keder için yaratılmış."- R. H. Karay.

SICAK Nedir?


1 . Havadaki yüksek ısı: "Bu sıcakta arada bir şeyler içip yemeden çalışılmıyor."- N. Cumalı.
2 . Sıcak yer: "Burası bir makine dairesi kadar sıcaktı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Hamam.
4 . sıfat Yakmayacak derecede ısısı olan, yakmayacak kadar ısı veren, soğuk karşıtı: "Yorganın altında sıcak gözyaşları dökerek gecelerce beklemişti."- O. Kemal.
5 . sıfat Isısı yüksek olan, çok ısınmış: "Kız kardeşim ikindiüzeri bana sıcak, limonlu bir çorba içirdi."- A. Gündüz.
6 . sıfat, mecaz Dostça olan, sevgi dolu: "Sıcak bir karşılama. Sıcak bir yuva."- .

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

A A B I I I K L L U V Z Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Bağıllık, Bağlılık, Bukağılı, Buzağılı, Kılağılı,

7 Harfli Kelimeler

Ablalık, Ağızlık, Baklalı, Balalık, Balıklı, Kılavuz, Zavallı,

6 Harfli Kelimeler

Abluka, Ağalık, Ağızlı, Akıllı, Azıklı, Bağlık, Ballık, Bazalı, Bazuka, Bukağı, Buzağı, Kazağı, Kazalı, Kılağı, Kılbaz, Lazlık,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Ablak, Ağılı, Ağlak, Allık, Avlak, Azılı, Azlık, Bağıl, Bağlı, Bakla, Balık, Balkı, Ballı, Bavlı, Bavul, Bazal, Bulak, Buzla, Kabız, Kabul, Kabza, Kalbı, Kaval, Kavuz, Kazıl, Kıllı, Kızıl, Lağıv, Lavuk, Lığlı, Ukala, Vakıa, Zağlı,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Abuk, Ağıl, Ağız, Ağlı, Akıl, Aklı, Akva, Alaz, Alık, Allı, Aval, Avaz, Avlu, Azık, Bağa, Bağı, Bakı, Bala, Baza, Bazı, Bluz, Bula, Iğıl, Ilık, Kaba, Kala, Kaza, Kazı, Kığı, Kula, Laka, Lala, Lava, Laza, Ulak, Uzak, Vaaz, Vaka, Zula,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abu, Ağa, Ağı, Aka, Akı, Ala, Aza, Azı, Bağ, Bak, Bal, Bav, Baz, Bul, Buz, Kal, Kav, Kaz, Kığ, Kıl, Kız, Kul, Kuz, Lak, Lal, Lav, Laz, Lığ, Ula, Vaz, Vız, Zağ,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ağ, Ak, Al, Av, Az, Bu, La, Uz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.