KILIÇOYUNU (TDK)

Dürtücü kılıç, kesici kılıç ve delici kılıç adı verilen silahlarla yapılan spor, °eskrim.

Kılıçoyunu kelimesi baş harfi K son harfi U olan bir kelime. Başında K sonunda U olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi I , üçüncü harfi L , dördüncü harfi I , beşinci harfi Ç , altıncı harfi O , yedinci harfi Y , sekizinci harfi U , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi U . Başı K sonu U olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DELİCİ Nedir?


1 . Delen, delme işini yapan kimse.
2 . sıfat, mecaz Çok etkili, etkileyici: "Delici bakış."- .

DÜRTÜ Nedir?

Bedensel veya ruhsal dengenin değişmesi sonucu ortaya çıkan ve canlıyı türlü tepkilere sürükleyebilen içten gelen gerilim: "Sevgi bir dürtüdür."- .

KESİCİ Nedir?


1 . Kesme işini yapan kimse: "Yol kesici."- .
2 . Kasaplık hayvanları kesen kimse.
3 . Kesme işinde kullanılan araç.
4 . spor Futbolda savunmanın önünde görev yapan ve topu kesip dağıtan oyuncu, stoper.

KILIÇ Nedir?


1 . Uzun, düz veya eğri, ucu sivri, bir veya her iki yüzü keskin, kın içinde bele takılan, çelikten silah: "Zırhları biraz paslanmış ve yaldızları bir hayli solmuş eğri kılıçlar asılıydı."- A. Ş. Hisar.
2 . spor Bu silah kullanılarak oynanan bir tür oyun.
3 . Saban ökçesini oka bağlayan ağaç parçası.

SİLAH Nedir?


1 . Savunmak veya saldırmak amacıyla kullanılan araç.
2 . mecaz Savunmak veya saldırmak için kullanılan nesne, etken araç.
3 . mecaz Bir konuda etkili her şey: "Bir maddi menfaate dayanmayan meselelerde rica ve niyaz en kuvvetli bir silahtır."- R. N. Güntekin.

SPOR Nedir?


1 . Kişisel veya toplu yarışlar biçiminde yapılan, bazı kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin tümü.
2 . sıfat Kullanışı rahat, kolay olan: "Hiç değilse spor bir ceket ister şöyle."- H. Taner.

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

I I K L N O U U Y Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Oyunluk,

6 Harfli Kelimeler

Konçlu, Konulu, Kulunç, Kulyuç, Oyuklu,

5 Harfli Kelimeler

Çıkın, Çoklu, Kılıç, Kınlı, Kıyın, Koyun, Kulun, Onluk, Uçkun, Unluk, Uyluk, Yılık, Yılkı, Yokçu, Yoluk,

4 Harfli Kelimeler

Çıkı, Ilık, Kıyı, Klon, Koçu, Konç, Konu, Koyu, Kulu, Kuyu, Okçu, Okul, Oluk, Onlu, Oyuk, Oyun, Uçlu, Uçuk, Uçun, Uyku, Yıkı,

3 Harfli Kelimeler

Çın, Çok, Çul, Kıç, Kıl, Kın, Koç, Kol, Koy, Kul, Lok, Ulu, Yıl, Yok, Yol,

2 Harfli Kelimeler

Ok, Ol, On, Oy, Uç, Un, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.