KILIÇOTUGİLLER (TDK)

İki çenekliler sınıfından yağ ve reçine taşıyan otsu ya da odunsu bitki familyası.

Kılıçotugiller kelimesi baş harfi K son harfi R olan bir kelime. Başında K sonunda R olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi I , üçüncü harfi L , dördüncü harfi I , beşinci harfi Ç , altıncı harfi O , yedinci harfi T , sekizinci harfi U , dokuzuncu harfi G , onuncu harfi İ , onbirinci harfi L , onikinci harfi L , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi R . Başı K sonu R olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

ÇENE Nedir?


1 . Canlılarda baş bölümünde yer alan, kemik veya kıkırdak ile desteklenen, altlı üstlü dişleri taşıyan ve ağzın kapanıp açılmasını saplayan kasları üzerinde barındıran iki parçaya verilen ad: "Çenesinin, başının bütün iskeleti peksimeti çiğnedikçe daha açık olarak meydana çıkıyordu."- H. E. Adıvar.
2 . Mengene, kerpeten vb. araçların eşyayı sıkıştıran karşılıklı iki parçasından her biri.
3 . denizcilik Baş bodoslamasının omurga ile birleştiği yer, çarık.
4 . mecaz Çok konuşma huyu, gevezelik: "Sende de çene var ha!"- .
5 . halk ağzında Köşe.

ÇENEK Nedir?


1 . Tohumda embriyoyu kaplayan etli bölüm: "Bakla, fasulye gibi bitkilerin tohumlarında ikişer çenek bulunur."- .
2 . hayvan bilimi Kuşların gagasını oluşturan alt ve üst bölümlerden her biri.
3 . hayvan bilimi Böceklerde ağzın iki yanında bulunan parçalayıcı sert organ.

ÇENEKLİ Nedir?

Çeneği olan.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

ODUNSU Nedir?


1 . Odunu andıran, oduna benzeyen, odun gibi, odunumsu.
2 . mecaz Kaba, iri, heybetli.

OTSU Nedir?

Ot gibi olan, gövdesi odunlaşmayan, kısa ömürlü (bitki).

REÇİNE Nedir?


1 . Bazı bitkilerde, özellikle çamlarda oluşan, katı veya yarı akışkan organik salgı maddesi, ağaç sakızı: "Ata Efendi, depoya yığılı kerestelerin reçine kokusundan hazzettiğini anladı."- N. Araz.
2 . kimya Sonsuz polimerleşme ile elde edilen, büyük moleküllü yapay madde.

SINIF Nedir?


1 . Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: "Birinci sınıf öğrencileri."- .
2 . Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
3 . Ders okutulan yer, dershane, derslik.
4 . Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi."- N. Cumalı.
5 . biyoloji Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: "Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar."- .
6 . mantık Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
7 . toplum bilimi Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas: "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi."- R. N. Güntekin.

E G I I K L L L O R T U Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Çeltik, Çıtlık, Erotik, Glikol, Kırçıl, Kilolu, Klorlu, Koreli, Teorik, Terlik, Torluk,

5 Harfli Kelimeler

Çelgi, Çelik, Çello, Çıkıt, Çıktı, Çilek, Çoklu, Çorlu, Çotuk, Ellik, Erkli, Erlik, Etçik, Etçil, Etlik, Geçit, Gelir, Geoit, Gerçi, Goril, Gotik, Gulet, Irkçı, İçrek, İlgeç, İlkel, İllet, Kelli, Kerti, Kılgı, Kılıç, Kılır, Kıllı, Kıtır, Kiler, Kireç, Kitle, Kolit, Kollu, Korte,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çeri, Çıkı, Çile, Ekli, Ekol, Ekti, Elçi, Elik, Elit, Elli, Elti, Ergi, Erik, Eril, Etçi, Etik, Etil, Etki, Etli, Etol, Geri, Getr, Gırt, Grek, Gril, Gurk, Ilık, Irki, Itır, Itri, İçel, İçre, İglu, İlçe, İlke, İlle, İllı, İtçe, Keçi,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çıt, Çil, Çir, Çit, Çok, Çor, Çul, Ego, Eko, Elk, Erg, Erk, Eti, Geç, Gık, Gır, Gol, Gri, Gut, Irk, İle, İlk, Kel, Ker, Ket, Kıç, Kıl, Kır, Kıt, Kil, Kir, Kit, Koç, Kol, Kor, Kot, Kul, Kur, Kut,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Er, Et, Ge, İç, İl, İt, Ke, Ki, Le, Ok, Ol, Ot, Re, Te, Ti, Tu, Uç, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.