KILÇAR (TDK)

Keçi kılından dokunmuş kumaş ve bundan yapılmış (giysi).

Kılçar kelimesi baş harfi K son harfi R olan bir kelime. Başında K sonunda R olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi I , üçüncü harfi L , dördüncü harfi Ç , beşinci harfi A , altıncı harfi R . Başı K sonu R olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BUNDAN Nedir?

bu nedenle.

DOKU Nedir?


1 . Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç.
2 . mecaz Bir bütünün yapısı ve özelliği.

KEÇİ Nedir?


1 . Geviş getirenlerden, eti, sütü, derisi ve kılı için yetiştirilen, memeli dişi hayvan (Capra hircus).
2 . sıfat, mecaz İnatçı.

KUMAŞ Nedir?


1 . Pamuk, yün, ipek vb.nden makinede dokunmuş her türlü dokuma: "Her şey, esvap ve eşya Bursa'da dokunan ipek kumaşlardan yapılmıştır."- F. R. Atay.
2 . mecaz Varlığı ve kişiliği oluşturan nitelik veya malzeme.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

A I K L R Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Çarklı, Çarlık,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Akçıl, Çakıl, Çakır, Çalık, Çalkı, Çarık, Çıkar, Çıkra, Çırak, Kaçlı, Kalıç, Karlı, Kıraç, Lakçı,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açkı, Akıl, Aklı, Alçı, Alıç, Alık, Arık, Arlı, Çakı, Çalı, Çark, Çıra, Irak, Kaçı, Karı, Kırç, Kral, Rakı,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Akı, Arı, Ark, Çak, Çal, Çar, Ira, Irk, Kaç, Kal, Kar, Kıç, Kıl, Kır, Lak,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, Ar, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.