KIBLENÜMA (TDK)

Kıble yönünü göstermek için, bulunulan yere göre özel işareti olan pusula.

Kıblenüma kelimesi baş harfi K son harfi A olan bir kelime. Başında K sonunda A olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi I , üçüncü harfi B , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi Ü , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A . Başı K sonu A olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖSTERMEK Nedir?


1 . Birini veya bir şeyi işaretle belirtmek: "Vitrindeki oyuncağı parmağıyla gösterdi."- .
2 . (-i, -e) Görülmesini sağlamak, görmesine yol açmak: "Size kitaplarımı göstereyim."- .
3 . Belirtmek, anlatmak: "Bu söz onun iyi niyetini gösteriyor."- .
4 . (-e) Bir şeyin etkisi altında tutulmak: "Güneşe göstermek. Aleve göstermek."- .
5 . (-e) Kanıtla inandırmak: "Bunun böyle olduğunu size göstereceğim."- .
6 . (nsz) Öğretmek, açıklamak: "Yol göstermek."- .
7 . (-e, nsz) Yapmasını söylemek, görevlendirmek: "Size ne iş gösterdiler?"- .
8 . Güzelliğini ortaya çıkarmak, temsil etmek: "Bu seni ablandan daha şirin gösteriyor, emin ol!"- R. N. Güntekin.
9 . Herhangi bir biçimde değerlendirmeye yol açmak: "Gerçekleri çarpıtarak gösteriyor."- .
10 . (nsz) Görünmek, benzemek. 1
1 . (yardımcı fiil) Etmek: "İtaat göstermek. Dayanışma göstermek."- . 1
2 . (-e), mecaz Sert bir biçimde karşılık vermek: "Anası da babasının küfürlerini tekrarlıyor, evde ona göstereceğini söylüyor, gözlerini açıyor, başını sallıyordu."- Ö. Seyfettin.

İŞAR Nedir?

Yazı ile bildirme.

İŞARET Nedir?


1 - İm.
2 - Belirti, gösterge, °alamet.
3 - El, yüz hareketleriyle gösterme.

KIBLE Nedir?


1 . Bazı ibadetler yerine getirilirken dönülen Kâbe'nin bulunduğu yön.
2 . Bulunulan yerden Kâbe'nin bulunduğu yön: "Pencereden güneşe bakarak kıbleyi tayin ettikten sonra ellerimi kulaklarıma kaldırdım."- R. N. Güntekin.
3 . Güneyden esen yel.
4 . mecaz Sıkıntılı bir durumda yardım umarak başvurulan yer.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

PUSU Nedir?


1 . Birine saldırmak için saklanarak beklenilen yer.
2 . Birine saldırmak için hazırlanma durumu: "Pencerenin kenarında pusuda bekleyen Sipsi, sinsice pencereye yaklaşır."- H. Taner.

PUSULA Nedir?

Üzerinde kuzey güney doğrultusunu gösteren bir mıknatıs iğnesi bulunan ve yön tespit etmek için kullanılan kadranlı araç, yön belirteci: "Tam kutup noktasında pusula deli olmuş gibi dönmeye başlar."- Ö. Seyfettin.

A B E I K L M N Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Kıblenüma,

6 Harfli Kelimeler

Kalben, Kübalı,

5 Harfli Kelimeler

Aklen, Albüm, Alkım, Amelı, Anlık, Bakım, Balık, Balkı, Bıkma, Büken, Bükme, Emlak, Kalbı, Kalem, Kalım, Kalın, Kanlı, Keban, Kelam, Kemal, Keman, Kıble, Kılma, Lümen, Malen, Mekan, Namlı, Ünlem,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akım, Akın, Aklı, Akne, Alem, Alık, Alım, Alın, Amel, Anık, Bakı, Bale, Bank, Beka, Bela, Elan, Elma, Eman, Enam, Kabe, Kale, Kame, Kanı, Kına, Klan, Küme, Lake, Lame, Meal, Menü, Mülk, Nale, Name, Nema, Ülen, Ülke,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Akı, Akü, Anı, Bak, Bal, Ban, Bek, Bel, Ben, Bük, Ekü, Ela, Elk, Kal, Kam, Kan, Kel, Kem, Kıl, Kın, Kül, Lak, Lam, Lan, Leb, Lük, Mal, Men, Nal, Nam, Nem,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Am, An, Be, Ek, El, Em, En, Ke, La, Le, Me, Ne, Nü, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.