KIŞKIRTICILIK (TDK)


1 . Kışkırtıcı olma durumu.
2 . Kışkırtıcı ajana özgü davranış.

Kışkırtıcılık kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi I , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi K , beşinci harfi I , altıncı harfi R , yedinci harfi T , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi I , onbirinci harfi L , onikinci harfi I , onüçüncü harfi K . Başı K sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AJAN Nedir?


1 . Bir devlet veya kuruluşun gizli amaçları için çalışan kimse, casus, dil avcısı, çaşıt.
2 . Bir kimsenin, bir ortaklığın veya bir devletin bazı işlerini yapan kimse, temsilci.

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

KIŞKIRTI Nedir?

Kışkırtma: "Öfke baldan tatlıdır ve kışkırtılar, en kabız kafalara bile ilham verir, en kilitlenmiş talakatleri açar."- H. Taner.

KIŞKIRTICI Nedir?


1 . Kışkırtma işini yapan, muharrik, ajitatör: "O kaçmalar, kovalamalar, kışkırtıcı hareketlerin hepsi onda da vardı."- N. Cumalı.
2 . İnsanı bir şey yapmaya heveslendiren.

ÖZGÜ Nedir?

Birine, bir şeye ait olan, belli bir kimsede, şeyde veya türde bulunan, aynı cinsten başka hiçbir türde veya bireyde rastlanılmayan, öze, has, mahsus: "Hepsi de halis sporculara özgü sevimli bir çocukluk ve candanlık içinde kocamışlardı."- H. Taner.

C I I I I I K K K L R T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Kışkırtıcılık,

10 Harfli Kelimeler

Kırışıklık, Kışkırtıcı, Tıkışıklık,

9 Harfli Kelimeler

Kırıcılık, Kırışıklı,

8 Harfli Kelimeler

Kıkırlık, Kırıklık, Kışkırtı,

7 Harfli Kelimeler

Cırıltı, Kıkırtı, Kırılış, Kırışık, Kırıtış, Kırkıcı, Kırklık, Kıtıklı, Kıtırcı, Şıkırtı, Şırıltı, Tıkışık,

6 Harfli Kelimeler

Işıklı, Işıltı, Itırlı, Kırıcı, Kırklı, Kırlık, Kışlık, Kıtlık, Şıklık,

5 Harfli Kelimeler

Iştır, Kılık, Kılır, Kılış, Kırcı, Kırık, Kırkı, Kışır, Kıtık, Kıtır, Lıkır, Tıkır, Tırık, Tırıl,

4 Harfli Kelimeler

Cılk, Cırt, Ilık, Işık, Işıl, Işkı, Itır, Kırk,

3 Harfli Kelimeler

Cık, Irk, Kıl, Kır, Kış, Kıt, Şık, Tık, Tır,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.