KIŞKIRTICI (TDK)


1 . Kışkırtma işini yapan, muharrik, ajitatör: "O kaçmalar, kovalamalar, kışkırtıcı hareketlerin hepsi onda da vardı."- N. Cumalı.
2 . İnsanı bir şey yapmaya heveslendiren.

Kışkırtıcı kelimesi baş harfi K son harfi I olan bir kelime. Başında K sonunda I olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi I , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi K , beşinci harfi I , altıncı harfi R , yedinci harfi T , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi I . Başı K sonu I olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

CUMA Nedir?


1 . Haftanın altıncı günü, perşembe ile cumartesi arasındaki gün.
2 . din b. (***) Cuma namazı.

HARE Nedir?


1 . Bazı nesne, canlı, göz vb.nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır: "Uskumrunun hareleri daha sık, gözleri küçük oysa kolyozun hem hareleri daha taraklı hem gözleri daha patlak."- O. Rifat.
2 . Üzerinde dalgalı çizgiler bulunan kumaş.
3 . Çok sert taş, mermer.

HAREKE Nedir?

Arap alfabesiyle yazılmış metinlerde üstüne ve altına konduğu ünsüzlerin birer ünlü ile okunmasını sağlayan işaret.

HEPSİ Nedir?

Varlıkların, şeylerin tümü.

HEVES Nedir?


1 . İstek, eğilim, arzu, şevk: "Küçüklüğünden beri bütün hevesi bahriyede idi."- H. Taner.
2 . Gelip geçici istek.

İNSAN Nedir?


1 . İki eli bulunan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı.
2 . Kişi, şahıs, âdemoğlu, âdem evladı: "O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar."- H. Taner.
3 . sıfat, mecaz Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

KAÇMA Nedir?

Kaçmak işi, firar.

KIŞKIRTICI Nedir?


1 . Kışkırtma işini yapan, muharrik, ajitatör: "O kaçmalar, kovalamalar, kışkırtıcı hareketlerin hepsi onda da vardı."- N. Cumalı.
2 . İnsanı bir şey yapmaya heveslendiren.

KIŞKIRTMA Nedir?


1 . Kışkırtmak işi, tahrik, ajitasyon.
2 . Herhangi bir kişiye, gruba, kuruluşa veya devlete karşı girişilen ve onları sonradan ağır sonuçlar verecek bir karşı eylemde bulunmaya zorlayan, önceden tasarlanmış girişim, kışkırtı, provokasyon.

KOVA Nedir?


1 . Genellikle su ve sulu şeyler taşımaya, kuyudan veya denizden su çekmeye yarayan üstünden kulplu kap: "Suyu Pire Mahmut bir kovayla getirip kaptanın başından aşağı boşaltıyor."- Z. Selimoğlu.
2 . sıfat, argo Futbolda çok gol yiyen (kaleci veya takım).

KOVALAMA Nedir?

Kovalamak işi.

MUHARRİK Nedir?


1 - Devinimi sağlayan, devitken.
2 - Kışkırtıcı, ayartıcı.

ONDA Nedir?

O adılının kalma durumu.

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

C I I I I K K R T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Kışkırtıcı,

8 Harfli Kelimeler

Kışkırtı,

7 Harfli Kelimeler

Kıkırtı, Kırışık, Kırıtış, Kırkıcı, Kıtırcı, Şıkırtı, Tıkışık,

6 Harfli Kelimeler

Kırıcı,

5 Harfli Kelimeler

Iştır, Kırcı, Kırık, Kırkı, Kışır, Kıtık, Kıtır, Tıkır, Tırık,

4 Harfli Kelimeler

Cırt, Işık, Işkı, Itır, Kırk,

3 Harfli Kelimeler

Cık, Irk, Kır, Kış, Kıt, Şık, Tık, Tır,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.