KIŞKIRTI (TDK)

Kışkırtma: "Öfke baldan tatlıdır ve kışkırtılar, en kabız kafalara bile ilham verir, en kilitlenmiş talakatleri açar."- H. Taner.

Kışkırtı kelimesi baş harfi K son harfi I olan bir kelime. Başında K sonunda I olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi I , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi K , beşinci harfi I , altıncı harfi R , yedinci harfi T , sekizinci harfi I . Başı K sonu I olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLE Nedir?


1 . Da, de, dahi: "Bir damlası bile deniz hakkında bize ilmî bir fikir vermeye yetişir."- R. H. Karay.
2 . zarf, eskimiş Birlikte.
3 . zarf Üstelik: "Konuşmadılar bile."- .

İLHAM Nedir?


1 . Esin: "Kendimden ilhamı kurumuş bir sanatçı olarak bahsetmiştim."- H. E. Adıvar.
2 . din b. (***) Tanrı'nın, peygamberlerin yüreğine doldurduğu tanrısal âleme özgü duygu ve düşünceler.

KABIZ Nedir?


1 - Peklik, "sürgün" karşıtı.
2 - Üretemeyen.
3 - Kavrama, tutma.
4 - Alma.

KAFA Nedir?


1 . İnsan başı, ser.
2 . Hayvanlarda genellikle ağız, göz, burun, kulak vb. organların bulunduğu vücudun en ön bölümü.
3 . Çocuk oyunlarında kullanılan zıpzıp taşının veya cevizin büyük boyu.
4 . Mekanik bir bütünün parçası: "Distribütör kafası."- .
5 . mecaz Kavrama ve anlama yeteneği, zekâ, zihin, bellek: "Kafasının faaliyetini fikirden ziyade işe vermiş."- Y. K. Beyatlı.
6 . mecaz Görüş ve inançların etkisi altında beliren düşünme ve yargılama yolu, zihniyet: "Kalbi ve kafasıyla daima yeni, daima genç kaldı."- Y. Z. Ortaç.

KIŞKIRTI Nedir?

Kışkırtma: "Öfke baldan tatlıdır ve kışkırtılar, en kabız kafalara bile ilham verir, en kilitlenmiş talakatleri açar."- H. Taner.

KIŞKIRTMA Nedir?


1 . Kışkırtmak işi, tahrik, ajitasyon.
2 . Herhangi bir kişiye, gruba, kuruluşa veya devlete karşı girişilen ve onları sonradan ağır sonuçlar verecek bir karşı eylemde bulunmaya zorlayan, önceden tasarlanmış girişim, kışkırtı, provokasyon.

KİLİT Nedir?


1 . Anahtar, düğme gibi takılıp çıkarılabilen bir parça yardımıyla çalışan kapatma aleti: "Sonunda kapının kilidi gözyaşlarıma dayanamadı."- Y. Z. Ortaç.
2 . denizcilik Bir yanı değirmi, öbür yanına demir çubuk geçirilmiş olan yarım halka.
3 . halk ağzında Atların alnından alt çenesine uzanan beyazlık.

TALAK Nedir?

İslam dininde evliliğin sona ermesi, boşanma.

TALAKAT Nedir?

Düzgün söz söyleme kolaylığı.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

TATLI Nedir?


1 . Şeker tadında olan: "Tatlı nar. Tatlı elma."- .
2 . Acı olmayan, içilebilen, yenilebilen: "Tatlı su. Tatlı salatalık."- .
3 . isim Şekerle veya şekerli şeylerle yapılan yiyecek: "Baklava, revani, lokma birer tatlıdır."- .
4 . zarf Hoşa gidecek bir biçimde, tatlılıkla: "Ne tatlı bakıyordu."- .
5 . mecaz İnsanı çeken, göze, kulağa hoş gelen, rahatlatan, dinlendiren, sevindiren: "Bu acı adam, tatlı ve nüktedandı."- Y. Z. Ortaç.

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

I I I K K R T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Kışkırtı,

7 Harfli Kelimeler

Kıkırtı, Kırışık, Kırıtış, Şıkırtı, Tıkışık,

5 Harfli Kelimeler

Iştır, Kırık, Kırkı, Kışır, Kıtık, Kıtır, Tıkır, Tırık,

4 Harfli Kelimeler

Işık, Işkı, Itır, Kırk,

3 Harfli Kelimeler

Irk, Kır, Kış, Kıt, Şık, Tık, Tır,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.