KÜTÜRDETMEK (TDK)

"Kütür kütür" diye ses çıkartmak.

Kütürdetmek kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi T , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi R , altıncı harfi D , yedinci harfi E , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı K sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

ÇIKARTMA Nedir?


1 . Çıkartmak işi.
2 . Özel olarak hazırlanıp bir yere yapıştırılan zamklı desen, resim veya yazı: "Yonca'nın elindeki kâğıt parçasında, yeşilli, sarılı, kırmızılı bir kelebek çıkartması var."- O. Rifat.

ÇIKARTMAK Nedir?

Çıkarma işini yaptırmak: "Bu adam bir senedir buraların resmini çıkartıyor."- B. R. Eyuboğlu.

DİYE Nedir?


1 . Herhangi bir yargıya vararak.
2 . Niteleyerek.
3 . Sanarak, diyerek.

D E E K K M R T T Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Kütürdetmek,

10 Harfli Kelimeler

Kütürdemek, Kütürdetme,

9 Harfli Kelimeler

Kütürdeme,

8 Harfli Kelimeler

Küttedek, Tüketmek, Tükürmek, Türetmek, Ürkütmek,

7 Harfli Kelimeler

Dürtmek, Kertmek, Kükreme, Küremek, Kürümek, Tüketme, Tükürme, Türemek, Türetme, Üretmek, Ürkütme,

6 Harfli Kelimeler

Dermek, Dümtek, Dürmek, Dürtme, Kertme, Kükürt, Küreme, Kürüme, Mertek, Mürtet, Türeme, Tütmek, Üremek, Üretme, Ürkmek, Ürümek,

5 Harfli Kelimeler

Demek, Demet, Derme, Dürme, Dürtü, Dürüm, Ekmek, Erdek, Erdem, Erkek, Ermek, Etmek, Keder, Kekre, Kemer, Kemre, Kerde, Kerem, Kerte, Kükre, Kürek, Kütük, Medet, Merek, Meret, Metre, Müdür, Teker, Tekke, Tekme, Temek, Terek, Terme, Tümür, Türkü, Türüm, Tütme, Üreme, Ürkek, Ürkme,

4 Harfli Kelimeler

Deme, Dere, Derk, Dert, Düet, Dürü, Eder, Ekme, Emek, Emet, Erek, Erke, Erme, Erte, Etek, Eter, Etme, Etüt, Keke, Keme, Kere, Kete, Krem, Küme, Küre, Kürk, Kürt, Meke, Mert, Mürt, Teke, Tere, Terk, Trük, Türe, Türk, Ümük, Ürem, Ürkü, Ütme,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dük, Ede, Eke, Ekü, Erk, Kek, Kem, Ker, Ket, Kür, Küt, Met, Ret, Tek, Tem, Ter, Tüm, Tür, Üre, Ütü,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, Em, Er, Et, Ke, Me, Re, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.