KÜTÜPHANECİ (TDK)


1 . Kitaplıkta görevli kimse, bibliyotekçi.
2 . Kitaplık bilimci, bibliyotekçi.
3 . eskimiş Kitabevi sahibi, kitapçı.

Kütüphaneci kelimesi baş harfi K son harfi İ olan bir kelime. Başında K sonunda İ olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi T , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi P , altıncı harfi H , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi C , onbirinci harfi İ . Başı K sonu İ olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİBLİYOTEK Nedir?

Kitaplık.

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

BİLİMCİ Nedir?


1 . Bilgin.
2 . sıfat, felsefe Bilginin temeli olarak yalnız bilim yöntemine önem veren, ilimci.

ESKİ Nedir?


1 . Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan, yeni karşıtı: "Ey benim eski duygularım, eski düşüncelerim. Neden böyle uzaksınız benden?"- N. Ataç.
2 . Önceki, sabık: "Anlatışına bakılırsa eski kâtibe, şimdi fevkalade şık giyiniyormuş."- H. Taner.
3 . Geçerli olmayan: "Bugün mekteplerimiz artık o eski mektepler değildir."- R. N. Güntekin.
4 . Herhangi bir meslekte uzun süreden beri çalışmış olan.
5 . Mesleğinde uzmanlaşmış, deneyimi olan: "Eski öğretmen."- .
6 . isim Çok kullanmaktan yıpranmış, harap olmuş şey: "Ben babamın eskilerinden uydurma şeylerle giyiniyordum."- H. Z. Uşaklıgil.
7 . isim, alay yollu Herhangi bir görevden düştüğü veya durumunu yitirdiği için bir kimsenin eski saygınlığının kalmadığı durumlarda kullanılan bir söz: "Mebus eskisi. Müdür eskisi."- .

GÖREVLİ Nedir?


1 . Görevi olan, vazifeli: "Herkesi kendisine hizmetle görevli sanırdı."- Ç. Altan.
2 . isim Resmî görevi olan kimse, memur.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

KİTABEVİ Nedir?

Kitap satılan yer, kitapçı dükkânı.

KİTAP Nedir?


1 . Ciltli ve ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü: "Ona son olarak rüya için kitaptaki tabiri aramanın abes olduğunu söylediğimi hatırlıyorum."- A. Ş. Hisar.
2 . Herhangi bir konuda yazılmış eser: "Acaba bir edebiyat kitabında hazır bir tarif bulamaz mıyız?"- F. R. Atay.
3 . Kutsal kitap.

KİTAPÇI Nedir?


1 . Kitap satan kimse.
2 . Kitap bastırıp satan kimse.

KİTAPLIK Nedir?


1 . Kitapların yerleştirildiği raflardan oluşan mobilya, kütüphane.
2 . Kuruluş amaç ve görevine uygun kitap, film, plak gibi her türlü düşünce ve sanat ürününü toplayan, düzenleyen ve genel olarak ilgilenen okurlara sunan kuruluş, kütüphane, bibliyotek.
3 . Evlerde ve iş yerlerinde içinde kitapların bulunduğu oda: "Kızını doktorun muayene odasına açılan kitaplığa gönderdi."- H. E. Adıvar.
4 . sıfat Kitap yapmaya elverişli: "Bu, kitaplık kâğıt değil."- .
5 . sıfat Kitap olabilecek kadar: "İki kitaplık yazı."- .
6 . sıfat Belli bir sayıda kitabı olan: "Otuz bin kitaplık kütüphane."- .

SAHİ Nedir?

Gerçekten, gerçek olarak: "Sahi dedikleri kadar güzelmiş! Siz onu görmediniz mi sahi!"- .

A C E H K N P T Ü Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Kütüphaneci,

9 Harfli Kelimeler

Kütüphane,

7 Harfli Kelimeler

Nükteci, Patenci, Tanecik,

6 Harfli Kelimeler

Haince, İhanet, Pektin, Pencik, Tepkin,

5 Harfli Kelimeler

Ahenk, Anket, Antik, Canip, Cenah, Cenap, Cihan, Cihat, Cihet, Cünha, Cünüp, Etkin, Etnik, Hacet, Hanek, Hatip, Hecin, Hicap, Hitan, Hitap, İntak, İpeka, Kahin, Kahpe, Katip, Kitap, Küncü, Kütin, Nakip, Nakit, Necat, Necip, Nikah, Nikap, Nükte, Paket, Panik, Paten, Patik, Piket,

4 Harfli Kelimeler

Acep, Ahit, Akit, Akne, Ateh, Atik, Cani, Ceht, Cenk, Chat, Ekin, Ekip, Ekti, Enik, Epik, Etap, Etik, Etki, Hain, Hane, Hani, İane, İcap, İcat, İken, İkna, İnak, İnat, İnce, İnek, İnha, İpek, İpka, İtap, Kain, Kani, Kant, Kati, Kent, Kipe,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Ahi, Ait, Akü, Ani, Ant, Ate, Ati, Can, Cep, Cet, Cin, Cip, Ekü, Eti, Hac, Hak, Han, Hap, Hat, Hep, Hin, Hit, İka, İta, Kah, Kan, Kap, Kat, Kep, Ket, Kin, Kip, Kit, Küp, Küt, Net, Pah, Pak, Pat,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ak, An, At, Ce, Eh, Ek, En, Et, Ha, He, İn, İp, İt, Ke, Ki, Ne, Nü, Pe, Ta, Te, Ti, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.