KÜTÜKLÜK (TDK)

İçine şarjöre geçirilmiş tüfek fişeği konulan ve palaska kayışına geçirilen kösele çanta, fişeklik.

Kütüklük kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi T , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi Ü , sekizinci harfi K . Başı K sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇANTA Nedir?

Kösele, meşin, kumaş vb. hafif malzemeden yapılıp büyüklüğüne göre para, evrak, yiyecek vb. koyup taşımaya yarayan kap: "Yanından hiç ayırmadığı çantasında bir kütüphane bulursunuz."- Y. Z. Ortaç.

FİŞEK Nedir?


1 . Tüfek, tabanca vb. hafif ateşli silahlara, atılmak için sürülen ve içinde barut bulunan bir kovan ile bu kovanın ucuna yerleştirilmiş mermiden oluşan cephane: "Ben fişeklerin barutunu, tapasını koyayım, beybaba saçmasını..."- A. Gündüz.
2 . Donanma ve şenliklerde kullanılan çeşitli yanıcı veya patlayıcı maddeler: "Kestane fişeği."- .

FİŞEKLİ Nedir?

İçinde fişek bulunan.

FİŞEKLİK Nedir?


1 . Üzerine tüfek, tabanca fişekleri geçirilip bele asılan veya omuzdan bele doğru çapraz geçirilen kemer, kargılık: "Altın dolu kemerlerini, tüfeklerini, fişeklerini aldık, yürüdük."- K. Bilbaşar.
2 . askerlik Kütüklük.

KAYIŞ Nedir?


1 . Bağlamak, tutmak veya sıkmak amacıyla kullanılan, dar ve uzun kösele dilimi: "Şapkası yere düşmüş, yakası yırtılmış, kılıcının kayışı kopmuştu."- Ö. Seyfettin.
2 . Ustura bilenen cilalı kösele.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

KÖSELE Nedir?


1 . Ayakkabı tabanı, bavul, çanta yapımında kullanılan, büyükbaş hayvanların işlenmiş derisi.
2 . sıfat Bu deriden yapılan: "Kösele ayakkabı."- .

PALASKA Nedir?

Askerlerin bellerine bağladıkları veya göğüslerine çaprazlama taktıkları, üzerinde fişek, kasatura vb. koymak için yerleri bulunan, genellikle köseleden yapılmış kayış.

ŞARJ Nedir?

Yükleme.

ŞARJÖR Nedir?

Otomatik silahlarda, belli sayıda mermi taşıyan ve bu mermileri namluya arka arkaya sürmeye yarayan mekanizma.

TÜFEK Nedir?

Savaş veya avda kullanılan, uzun namlulu ateşli silah.

K K K L T Ü Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Kütüklük,

6 Harfli Kelimeler

Kütlük,

5 Harfli Kelimeler

Kütlü, Kütük, Ütülü,

4 Harfli Kelimeler

Kült, Tülü, Ülkü,

3 Harfli Kelimeler

Kül, Küt, Lük, Tül, Ütü,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.