KÜSTAHÇA (TDK)


1 . Küstah, saygısız.
2 . zarf (küsta'hça) Küstah, saygısız bir biçimde.

Küstahça kelimesi baş harfi K son harfi A olan bir kelime. Başında K sonunda A olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi S , dördüncü harfi T , beşinci harfi A , altıncı harfi H , yedinci harfi Ç , sekizinci harfi A . Başı K sonu A olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

KÜSTAH Nedir?

Saygısız, kaba, terbiyesiz (kimse): "Babasının koltuğuna küstah bir tarzda oturmuş, bacaklarını, yatar gibi uzatmış ve laubali şeyler söylüyor."- R. N. Güntekin.

SAYGI Nedir?


1 . Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram: "İnsanlara saygıyı yitirdin mi yandın bittin, on paralık oldun demektir."- Y. Kemal.
2 . Başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu.

SAYGISIZ Nedir?

Gereken saygıyı göstermeyen, saygısı olmayan, hürmetsiz: "Kimdir bilir misin? Vatanın ... Şimdi saygısız / Bir göz bu nazlı çehreye -Allah esirgesin- / Kem bir nazarla baksa tahammül eder misin?"- T. Fikret.

ZARF Nedir?


1 . Kap, kılıf, sarma.
2 . İçine mektup veya başka kâğıtlar konulan kâğıttan kese: "Bir sabah kahvaltımı yaparken bana gösterişli bir zarf getirdiler."- A. Haşim.
3 . İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap: "Kenarları ezik bir çift altın kahve fincanı zarfını elinde evirir çevirirdi."- R. Enis.
4 . dil bilgisi Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen kelime, belirteç: Az yaşamıştı. Geç kalınca utandı gibi.

A A H K S T Ç Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Küstahça,

6 Harfli Kelimeler

Küstah,

5 Harfli Kelimeler

Askat, Çatak, Hakas, Hakça, Hasat, Hasta, Kaçta, Kahta, Saçak, Sakat, Takas, Taksa,

4 Harfli Kelimeler

Akaç, Akça, Atak, Hasa, Hata, Kaça, Kasa, Kast, Saat, Saha, Saka, Taka, Tasa,

3 Harfli Kelimeler

Aha, Aka, Aks, Akü, Asa, Ask, Ast, Ata, Çak, Çat, Çük, Haç, Hak, Has, Hat, Kaç, Kah, Kas, Kat, Küs, Küt, Saç, Sah, Sak, Süt, Taç, Tak, Tas, Tüh, Üst,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ah, Ak, As, At, Ha, Ta, Üç, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.