KÜSKÜNLÜK (TDK)

Küskün olma durumu, küsü: "Azarlanmış bir çocuk küskünlüğü ile denize baktı."- Ö. Seyfettin.

Küskünlük kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi S , dördüncü harfi K , beşinci harfi Ü , altıncı harfi N , yedinci harfi L , sekizinci harfi Ü , dokuzuncu harfi K . Başı K sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇOCUK Nedir?


1 . Küçük yaştaki oğlan veya kız: "Çocuğun bir sütninesi vardı."- R. H. Karay.
2 . Soy bakımından oğul veya kız, evlat: "Anası olacak bir kadın çocuğu omuzundan yakalamış."- B. R. Eyuboğlu.
3 . Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak: "Çocuk köşeyi dönerken ana arkasından su içmeye gitti."- B. R. Eyuboğlu.
4 . Genç erkek.
5 . mecaz Büyükler arasında daha az yaşlı olan kişi.
6 . mecaz Büyüklere yakışmayacak biçimde düşüncesizce davranan kimse: "Otuz yaşında ama hâlâ çocuk."- .
7 . mecaz Belli bir işte yeteri kadar deneyimi ve yeteneği olmayan kimse.

DENİ Nedir?

Alçak, kötü, kişiliksiz (kimse).

DENİZ Nedir?


1 . Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi.
2 . Bu su kütlesinin belirli bir parçası: "Marmara Denizi. Karadeniz."- .
3 . Aydaki düzlükler.
4 . mecaz Geniş alan.
5 . mecaz Çokluk, yoğunluk.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

KÜSÜ Nedir?

Küskünlük.

K K K L N S Ü Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Küskünlük,

6 Harfli Kelimeler

Külünk, Küskün, Küslük, Küsülü,

5 Harfli Kelimeler

Küskü, Sülük, Sülün,

4 Harfli Kelimeler

Künk, Küsü, Lüks, Nüks, Ülkü, Ünlü,

3 Harfli Kelimeler

Kül, Küs, Lük,

2 Harfli Kelimeler

Nü, Ün, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.