KÜSEĞEN (TDK)


1 . Çabuk ve sık sık küsen (kimse).
2 . isim, bitki bilimi Küstüm otu.

Küseğen kelimesi baş harfi K son harfi N olan bir kelime. Başında K sonunda N olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi S , dördüncü harfi E , beşinci harfi Ğ , altıncı harfi E , yedinci harfi N . Başı K sonu N olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

ÇABUK Nedir?


1 . Aceleci: "Çabuk ve kolay bir konuşma tarzı vardı."- R. N. Güntekin.
2 . zarf Alışılandan veya gösterilenden daha kısa bir zamanda, tez, yavaş karşıtı: "Yazıma çabuk cevap geldi."- A. Gündüz.
3 . ünlem "Acele et, oyalanma" anlamlarında bir seslenme sözü.

İSİM Nedir?


1 - Ad.
2 - Kişi, insan.

E E K N S Ü Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Küseğen,

5 Harfli Kelimeler

Eksen, Esnek, Kesen, Nekes, Senek,

4 Harfli Kelimeler

Enek, Ense, Esen, Kene, Kese, Nüks, Sene, Süne,

3 Harfli Kelimeler

Eğe, Eke, Ekü, Kes, Küs, Sek, Sen,

2 Harfli Kelimeler

Ek, En, Es, Ke, Ne, Nü, Se, Ün, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.