KÜSÜŞMEK (TDK)

Birbirine küsmek, karşılıklı darılmak: "Kocasıyla arası açıktı, tartışıp küsüşüyorlardı sık sık."- R. Erduran.

Küsüşmek kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi S , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi Ş , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi K . Başı K sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRBİRİ Nedir?


1 - Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu.
2 - Biri diğerinin yanı sıra, ardından.

DARI Nedir?


1 . Buğdaygillerden, kuraklığa dayanıklı bir bitki, akdarı (Panicum miliaceum).
2 . Bu bitkinin buğday yerine besin olarak kullanılan tohumu.
3 . halk ağzında Mısır.

DARILMAK Nedir?


1 . Hoşa gitmeyen bir tutum, davranış veya söz dolayısıyla gücenip görüşmez olmak, gücenmek, küsmek, ilgiyi kesmek: "Kalenin üzerine top atmadılar bahanesiyle darılmadı mıydı?"- Ö. Seyfettin.
2 . Gücenmek, kırılmak, alınmak, incinmek: "Sinirlenmek, darılmak, kin taşımak ne olduğunu bilmezdi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Azarlamak, paylamak.

KARŞILIKLI Nedir?


1 . İki kişi veya iki topluluğun arasında geçen ve karşılaşılan harekete eş değer bir hareketle beliren, mütekabil: "Karşılıklı yardım. Karşılıklı saygı."- .
2 . Birbirine karşı bulunan: "Salıncağın üzerinde karşılıklı ayakta duran kızlar, fıldır fıldır dönüyorlardı."- O. C. Kaygılı.
3 . zarf Birbirlerine karşılık olarak: "Çevredeki halk ise iki olmuş, bir kısmı satana, öbürü alana yardım ediyor; karşılıklı bağrışıyorlar."- R. H. Karay.
4 . zarf Birbiriyle ilgili olarak.

KÜSME Nedir?

Küsmek işi.

KÜSMEK Nedir?


1 - Darılmak.
2 - Gelişememek, büyüyememek.
3 - Görevini yerine getirememek.
4 - Bir madde, herhangi bir nedenle istenen niteliğini yitirmek.

KÜSÜ Nedir?

Küskünlük.

TART Nedir?

Kovma, çıkarma.

TART Nedir?

Kovma, çıkarma.

TARTI Nedir?


1 . Ağırlık: "Bunun tartısı belli değil."- .
2 . Tartma aleti, çeki.
3 . mecaz Oran, ölçü, karar.
4 . denizcilik Yelkenleri indirip kaldırmaya yarayan ip.

TARTIŞ Nedir?

Tartma işi.

E K K M S Ü Ü Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Küsüşmek,

7 Harfli Kelimeler

Küsüşme,

6 Harfli Kelimeler

Küsmek, Üşümek,

5 Harfli Kelimeler

Kümes, Küskü, Küsme, Küşüm, Sümek, Sümük, Üşmek, Üşüme,

4 Harfli Kelimeler

Küme, Küsü, Meşk, Şems, Ümük, Üşme,

3 Harfli Kelimeler

Ekü, Kek, Kem, Kes, Keş, Küs, Sek, Sem, Şek, Şem,

2 Harfli Kelimeler

Ek, Em, Es, Eş, Ke, Me, Se, Şe, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.