KÜRESELLEŞME (TDK)

Küreselleşmek durumu, globalleşme: "Küreselleşmenin ters sonuçlarını anlatan dürüst uzmanların kitaplarını alırım."- R. Erduran.

Küreselleşme kelimesi baş harfi K son harfi E olan bir kelime. Başında K sonunda E olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi S , altıncı harfi E , yedinci harfi L , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi Ş , onbirinci harfi M , onikinci harfi E . Başı K sonu E olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

DÜRÜST Nedir?


1 - Sözünde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmayan, doğru, onurlu.
2 - Doğru, yanlışsız.
3 - Dürüst, doğru olarak.

GLOBAL Nedir?


1 . Küresel.
2 . Toptan.

GLOBALLEŞME Nedir?

Küreselleşme.

KİTAP Nedir?


1 . Ciltli ve ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü: "Ona son olarak rüya için kitaptaki tabiri aramanın abes olduğunu söylediğimi hatırlıyorum."- A. Ş. Hisar.
2 . Herhangi bir konuda yazılmış eser: "Acaba bir edebiyat kitabında hazır bir tarif bulamaz mıyız?"- F. R. Atay.
3 . Kutsal kitap.

KÜRESELLEŞMEK Nedir?

Dünya milletlerini ekonomi, siyaset ve iletişim bakımlarından birbirine yaklaşmaya ve bir bütün olmaya götürmek, globalleşmek: "Dünyanın bu denli bütünleşmeye gitmesi yani küreselleşme denen şey, dilerim yaygın insan toplumu çeşitliliğini azaltmaz."- A. Boysan.

SONUÇ Nedir?


1 . Bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum, netice: "Her koşu beklenilmeyen, şaşırtıcı bir sonuç verebilirdi."- N. Cumalı.
2 . Bir gelişim veya girişimden elde edilen şey: "Sınav sonucu."- .
3 . Öz, özet.
4 . spor Sürmekte olan veya biten bir yarışmanın veya spor karşılasmasının sayı bakımından durumu, skor.
5 . edebiyat Yazının veya sözün bitim bölümü.

TERS Nedir?


1 . Gerekli olan duruma karşıt, zıt.
2 . isim Bir şeyin içe gelen yanı, arkası: "Elinin tersiyle küçük bir tokat vurmuştu."- Ç. Altan.
3 . isim Kesici bir aletin kesmeyen yanı: "Kollarına bıçağın tersiyle birkaç tane vurmuşlar."- M. Ş. Esendal.
4 . mecaz Uygun olmayan, elverişsiz, münasebetsiz: "Ters sözlerinle, fazilet iddialarınla beni hırpalama."- H. C. Yalçın.
5 . mecaz Gönül ve cesaret kırıcı, huysuz, sert: "Ters adamın işi de ters gider."- M. Ş. Esendal.
6 . isim, mecaz Bir şeyin aksi, karşıtı: "Anlattığının tersi anlaşılınca utandı."- .

UZMAN Nedir?


1 . Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan (kimse), mütehassıs, kompetan: "Biz de işte para kazanmanın, iyi yaşamanın uzmanıyız dostum."- H. Taner.
2 . isim Belli bir bilim dalında lisansüstü öğrenim derecesine sahip kimse, spesiyalist.
3 . isim Bilirkişi.

E E E E K L L M R S Ü Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Küreselleşme,

9 Harfli Kelimeler

Şekerleme,

8 Harfli Kelimeler

Elekleme, Elleşmek, Eşelemek, Eşleksel, Kelleşme, Keseleme, Küreleme, Lekeleme,

7 Harfli Kelimeler

Ekleşme, Ellemek, Elleşme, Ereksel, Ersemek, Esermek, Eslemek, Eşeleme, Eşlemek, Keşleme, Külleme, Küresel, Seküler, Üleşmek, Ülkesel, Üremsel,

6 Harfli Kelimeler

Ekleme, Elemek, Elleme, Erseme, Eserme, Esleme, Eşelek, Eşleme, Keleme, Kemere, Kermes, Küreme, Leşker, Meleke, Mesele, Meslek, Seklem, Semere, Serkeş, Sermek, Sürmek, Üleşme, Üremek,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Ekser, Eleme, Elmek, Ermek, Eseme, Eslek, Esmek, Esmer, Eşlek, Eşlem, Eşmek, Kelem, Keler, Keles, Keleş, Kelle, Kemer, Kemre, Kerem, Keres, Kesel, Keser, Kesme, Kesre, Kümes, Küsme, Melek, Meles, Meleş, Merek, Meres, Mesel, Remel, Reşme, Sekel, Sekme, Selek, Semer,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Erek, Erke, Erme, Eser, Esme, Esre, Eşek, Eşme, Kele, Keme, Kere, Kese, Krem, Kreş, Küme, Küre, Leke, Lüks, Lüle, Meke, Meşe, Meşk, Mülk, Reel, Sele, Seme, Sere, Süre, Şems, Üleş, Ülke, Ürem, Üşme,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Ekü, Elk, Erk, Kel, Kem, Ker, Kes, Keş, Kül, Kür, Küs, Leş, Lük, Sek, Sel, Sem, Ser, Şek, Şem, Şer, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Es, Eş, Ke, Le, Me, Re, Se, Şe, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.