KÜREKAYAKLILAR (TDK)

Pelikanları, karabatakgilleri içine alan kuşlar takımı.

Kürekayaklılar kelimesi baş harfi K son harfi R olan bir kelime. Başında K sonunda R olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi K , altıncı harfi A , yedinci harfi Y , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi K , onuncu harfi L , onbirinci harfi I , onikinci harfi L , onüçüncü harfi A , ondördüncü harfi R . Başı K sonu R olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KARABATAK Nedir?


1 . Karabatakgillerden, balıkla beslenen, gagası uzun ve sivri, kara tüylü bir deniz kuşu (Phalacrocorax).
2 . argo Borcunu ödemeyen kimse.

KARABATAKGİLLER Nedir?

Leyleksiler takımının, örnek hayvanı karabatak olan bir familyası.

KUŞLAR Nedir?

Çok hücreli hayvanlardan, omurgalıların geniş bir sınıfı.

PELİKAN Nedir?

Pelikangillerden, pembeye çalan beyaz tüylü, kanatları gri renkli, alt gagasında deriden bir kesesi olan iri kuş, kaşıkçı kuşu (Pelecanus onocrotalus).

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

A A A E I K K K L L R R Y Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Yalakalık,

8 Harfli Kelimeler

Aylaklık, Kelalaka, Kırkayak, Yararlık,

7 Harfli Kelimeler

Akarlar, Alakalı, Arkalık, Ayaklık, Kalaylı, Karalık, Kararlı, Karkara, Kayalık, Kılükal, Kırklar, Krallık, Laklaka, Yakalık, Yararlı,

6 Harfli Kelimeler

Akyaka, Alaylı, Araklı, Aralık, Arılar, Arkalı, Ayaklı, Ayarlı, Kaklık, Kalker, Kalkık, Karalı, Karaya, Karlık, Kayrak, Kırkar, Kraker, Laakal, Laklak, Leylak, Yakalı, Yakarı, Yalaka, Yaralı, Yarlık, Yükler,

5 Harfli Kelimeler

Akala, Aklık, Alaka, Allık, Araka, Aylak, Aylık, Ayrık, Eylül, Kakül, Kalak, Kalay, Kalık, Kalya, Karar, Karık, Karlı, Karye, Kayak, Kayar, Kayık, Kayır, Kayra, Kıray, Kıyak, Kükre, Külek, Kürar, Kürek, Layık, Reaya, Ülker, Ürkek, Yalak, Yarak, Yarar, Yarık, Yarka, Yürek,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akar, Akıl, Aklı, Alay, Alık, Allı, Arak, Arık, Arka, Arlı, Arya, Ayak, Ayal, Ayar, Ayık, Ayla, Aylı, Ayrı, Irak, Kaka, Kala, Kale, Kara, Kare, Karı, Kaya, Kayı, Keka, Kırk, Kıya, Kral, Küre, Kürk, Laka, Lake, Lala, Lale, Lüle, Rakı,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Akü, Ala, Ara, Arı, Ark, Aya, Ayı, Ekü, Ela, Elk, Erk, Ira, Irk, Kak, Kal, Kar, Kay, Kek, Kel, Ker, Kıl, Kır, Kül, Kür, Lak, Lal, Ley, Lük, Ray, Rey, Üre, Üye, Yak, Yal, Yar, Yek, Yel, Yer,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Ar, Ay, Ek, El, Er, Ey, Ke, La, Le, Ra, Re, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.