KÜREKÇİLİK (TDK)


1 . Kürek yapma veya satma işi.
2 . Sandal vb.nde kürek çekme işi.
3 . Fırın, tren, vapur vb. yerlerde kürekle ocağa kömür atma işi.

Kürekçilik kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi K , altıncı harfi Ç , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı K sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇEKME Nedir?


1 . Çekmek işi: "Siyah kehribar tespihini çekmeye başladı."- C. Uçuk.
2 . Çekmece: "Sonra çekmesinden pembe bir dosya çıkarıp önüne sürdü."- H. Taner.
3 . Yüksekteki ince dalları çekip kesmeye yarar, ay biçiminde, uzun saplı, ağzı tırtıklı bıçak.
4 . Parmak veya mızrapla çalınan çalgı.
5 . Ağacın yapısındaki nem oranının azalması sonucu boyutlarının küçülmesi.
6 . İş yaparken giyilen bir tür şalvar.
7 . sıfat Çekilerek giyilen veya kullanılan: "Erkekleri yandan lastikli çekme fotinden başkasını bilmiyorlardı."- R. H. Karay.
8 . sıfat Düzgün biçimli: "Çekme burun."- .
9 . spor Vücut bölümlerinin bükücü kas gücü ile bir direnci kendisine yaklaştırması.

FIRIN Nedir?


1 . İçinde genellikle odun yanan, her yanda aynı derecede ısı oluşturarak ekmek, pasta vb. pişirmeye yarayan, tavanı tonoz biçiminde, önünde tek açıklık bulunan ocak: "Pastacı fırını."- .
2 . sıfat Bu ocakta pişirilmiş.
3 . Ekmek, pasta vb.nin pişirildiği ve satıldığı dükkân.
4 . Elektrik, tüp gaz ve doğal gazla çalışan, yiyecekleri pişirmeye veya ısıtmaya yarayan alet: "Elektrik fırını."- .
5 . Bir maddenin fiziksel veya kimyasal değişime uğratılması amacıyla içinde ısıtıldığı araç.

KÖMÜR Nedir?


1 . Karbonlu maddelerin kapalı ve havasız yerlerde için için yanmasından veya çok uzun süre derin toprak katmanları altında kalıp birtakım kimyasal değişmelere uğramasından oluşan, siyah renkli, bitkisel kaynaklı, içinde yüksek oranda karbon bulunan katı yakıt: "Odun kömürü. Maden kömürü."- .
2 . sıfat, mecaz Siyah renkli: "Kömür gözlü."- .

KÜRE Nedir?

Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri. küre (I) isim, matematik Arapça kure
1 . Bütün noktaları merkezden aynı uzaklıkta bulunan bir yüzeyle sınırlı cisim.
2 . Yeryüzü, dünya: "Ben de yıldızlar gibi, küre gibi, ben de yalnız ve herkese uzaktım."- Y. K. Karaosmanoğlu.

KÜREK Nedir?


1 . Toprak, kömür vb.ni bir yerden bir yere alıp atmaya, taşımaya yarayan ve yayvan bir bölümü, buna bağlı uzun bir sapı bulunan araç: "Ölünün cesedi üstüne atılan birkaç kürek toprak gibi hatırası üzerine kapanan birkaç satır yazı!"- A. Ş. Hisar.
2 . Küçük deniz teknelerini yürütmeye yarayan, bir ucu yassı, uzun ağaç.
3 . Kürek cezası.

SANDAL Nedir?

Sandalgillerden, kerestesi sert ve kokulu bir ağaç (Santalum album).

SATMA Nedir?

Satmak işi: "Bir kitabın çok satmasında o kitabı aklayıcı nedenler pek özel durumlara bağlıdır."- N. Cumalı.

TREN Nedir?

Demir yolunda yolcu ve yük taşımakta kullanılan, bir veya birkaç lokomotif tarafından çekilen vagonlar dizisi, katar, şimendifer: "O gece Eskişehir'den son kalkan trenle Ankara'ya dönüyordu."- R. E. Ünaydın.

VAPUR Nedir?

Su buharı gücüyle çalışan gemi: "Vapur sabaha kadar mal yüklüyor."- M. Ş. Esendal.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

E K K K L R Ç Ü İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Kürekçilik,

8 Harfli Kelimeler

Çekiklik, Kireçlik, Ürkeklik,

7 Harfli Kelimeler

Eriklik, Keçilik, Kekikli, Kireçli, Kürekçi, Kürekli,

6 Harfli Kelimeler

İçerik, Keklik, Klikçi, Üçerli,

5 Harfli Kelimeler

Çekik, Çekül, Çelik, Çilek, Ekili, Eküri, Erkli, Erlik, İçeri, İçlik, İçrek, İleri, Kekik, Kelik, Kerki, Kiler, Kireç, Kiril, Kirli, Kükre, Külçe, Külek, Kürek, Lirik, Üçler, Ülker, Ürkek,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çeri, Çile, Ekli, Elçi, Elik, Erik, Eril, İçel, İçki, İçli, İçre, İlçe, İliç, İlik, İlke, Keçi, Kile, Klik, Küre, Kürk, Üçer, Ülke,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çir, Çük, Ekü, Elk, Erk, İki, İle, İlk, İri, Kek, Kel, Ker, Kik, Kil, Kir, Kül, Kür, Lir, Lük, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Er, İç, İl, Ke, Ki, Le, Re, Üç,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.