KÜPEÇİÇEĞİGİLLER (TDK)

Ayrı çanakyapraklı ikiçeneklilerden, küpeçiçeği, yakıotu, gölkestanesi gibi bitkileri içine alan bir familya.

Küpeçiçeğigiller kelimesi baş harfi K son harfi R olan bir kelime. Başında K sonunda R olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi P , dördüncü harfi E , beşinci harfi Ç , altıncı harfi İ , yedinci harfi Ç , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Ğ , onuncu harfi İ , onbirinci harfi G , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi L , onbeşinci harfi E , Başı K sonu R olan 16 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

ÇANAK Nedir?


1 . Toprak, metal vb. bir maddeden yapılmış yayvan, çukurca kap: "Oradaki sigara çanağından bir Gelincik alıp yaktıktan sonra anlattı."- B. Felek.
2 . Göz çukuru: "Kanlı çanaklarından fırlayan iri parlak gözleri, pek korkunç bakıyordu."- Ö. Seyfettin.
3 . bitki bilimi Çiçeğin en dışında bulunan yeşil yaprakların tümü.
4 . coğrafya Çevresine göre alçakta bulunan, derinliği genişliğinden az olan arazi.
5 . sıfat, mecaz Göstermelik, yalan yanlış, önceden belirlenmiş sonucu almaya yönelik: "O sayfaları hazırlayanlar karşımızdaki cephenin dolduruşuyla bir çanak anket düzenlediler."- R. Erduran.

ÇANAKYAPRAK Nedir?

Bitkide çanağı oluşturan yaprakların her biri.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

GÖLKESTANESİ Nedir?

Suda yetişen meyvesi kestane gibi yenen bir bitki (Trapa natans).

İKİÇENEKLİLER Nedir?

Tohumlarında iki çenek bulunan kapalıtohumlu bitkiler sınıfı.

KÜPE Nedir?


1 . Kulak memelerine takılan süs eşyası: "Kızın kulaklarında mavi küpeler vardı."- S. F. Abasıyanık.
2 . Bazı hayvanların boyunlarının iki yanından sarkan deri uzantıları: "Horozun küpeleri."- . "Keçinin küpeleri."- .

KÜPEÇİÇEĞİ Nedir?


1 - Küpeçiçeğigillerin örneği olan süs bitkisi (Fuchsia).
2 - Bu bitkinin kırmızı, pembe, mor ya da beyaz renkli çiçeği.

YAKI Nedir?

Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp deri üzerine uygulanan, beden ısısıyla vücuda yapışan, koyuca lapa: "Hardal yakısı."- .

YAKIOTU Nedir?

Küpeçiçeğigillerden, kırmızı ya da pembe çiçekli, sulak yerlerde yetişen, küçük bir süs bitkisi (Epilobium).

E E E G K L L P R Ç Ç Ü Ğ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Geçerlilik,

9 Harfli Kelimeler

Gerekçeli, Kelepçeli,

8 Harfli Kelimeler

Çerçilik, Geçerlik, Gerçekçi, Gerçekli, Güleçlik, İçerikli, Kerpiççi, Kireççil, Pürçekli, Reçellik,

7 Harfli Kelimeler

Çekirge, Çelikli, Çepelli, Çeperli, Çiçekli, Çilekçi, Çilekli, Eğrilik, Elçekli, Elçilik, Ergilik, Erillik, Geçerli, Gelirli, Gerekçe, Gerekli, Gerilek, Gerilik, İçerlek, İçlilik, İlerlek, İlgeçli, İpçilik, İplikçi, Keçiler, Kelepçe, Kelepçi, Kelepir, Kepçeli, Kireççi, Kireçli, Küpleği, Leçelik, Pelikül,

6 Harfli Kelimeler

Çiğlik, Çileli, Eğrili, Elekçi, Ereğli, Geçeli, Geğrek, Gerçek, Gerili, Grekçe, Gripli, Gürlek, İçelli, İçerik, İçirik, İçkili, İlgili, İlikçi, İlikli, İpekçi, İpekli, İrilik, Keçeli, Kerpiç, Küpeli, Lekeli, Peçeli, Pergel, Perili, Piçlik, Pilili, Pireli, Pürçek, Replik, Üçerli,

5 Harfli Kelimeler

Çekçe, Çekel, Çeker, Çekiç, Çekül, Çelek, Çelgi, Çelik, Çepel, Çeper, Çerçi, Çerge, Çiçek, Çiğil, Çiğli, Çilek, Çilli, Çipil, Eğlek, Ekili, Ekler, Eküri, Elçek, Ellik, Erkeç, Erkli, Erlik, Geççe, Geçek, Geçer, Gelir, Gerçi, Gereç, Gerek, Güleç, Gülle, İçeri, İçlik, İçrek, İğlik,

4 Harfli Kelimeler

Çeçe, Çeki, Çeri, Çile, Eğer, Eğiç, Eğik, Eğil, Eğir, Eğri, Ekip, Ekli, Elçi, Elek, Elik, Elli, Eper, Epik, Erek, Ergi, Erik, Eril, Erke, Geçe, Gele, Geri, Grek, Gril, Grip, Güre, İçel, İçki, İçli, İçre, İlçe, İlgi, İliç, İlik, İlke, İlle,

3 Harfli Kelimeler

Çeç, Çek, Çiğ, Çil, Çip, Çir, Çük, Ege, Eğe, Eke, Ekü, Elk, Epe, Erg, Erk, Geç, Gri, Güç, Gül, Gür, İki, İle, İlk, İri, Kel, Kep, Ker, Kil, Kip, Kir, Kül, Küp, Kür, Lep, Lig, Lir, Lük, Lüp, Peç, Pek,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Er, Ge, İç, İğ, İl, İp, Ke, Ki, Le, Pe, Re, Üç,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.