KÜMELENME (TDK)


1 . Kümelenmek işi: "Yağmur bulutları yine kümelenmeye başladı."- S. F. Abasıyanık.
2 . Yığılma, biriktirme, toplanma, kümülasyon.

Kümelenme kelimesi baş harfi K son harfi E olan bir kelime. Başında K sonunda E olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi M , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi N , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E . Başı K sonu E olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

BİRİKTİRME Nedir?

Biriktirmek işi, tasarruf.

BULUT Nedir?


1 - Havayuvarındaki su damlacıkları ve buz taneciklerinin görülebilir yoğunluk kazanmasıyla oluşan, biçimleri, yükseklikleri ve yol açtıkları hava olaylarıyla birbirinden ayrılan yığınlar.
2 - Herhangi bir şeyden oluşan yoğun yığın.

KÜME Nedir?


1 . Tümsek biçimindeki yığın.
2 . Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, öbek, grup: "Tarla kuşları Mustafa'nın sabanı altından yeni kurtulmuş olan kaba çığır üzerine kümeyle konarak buldukları tohumlara gaga çalmakta idiler."- N. Nâzım.
3 . Tomar.
4 . eğitim bilimi Bir sınıfta öğrencilerin, belli bir eğitim ve öğretim amacıyla bir süre için oluşturdukları takım veya öbek.
5 . spor Takımların durum ve nitelikleri göz önünde bulundurularak belli sayıdaki takımdan oluşturulan topluluk, lig.
6 . spor Koşularda, kendiliğinden oluşan yarışçı gruplarının her biri.

KÜMELENME Nedir?


1 . Kümelenmek işi: "Yağmur bulutları yine kümelenmeye başladı."- S. F. Abasıyanık.
2 . Yığılma, biriktirme, toplanma, kümülasyon.

KÜMELENMEK Nedir?

Bir yere toplanmak, yığılmak: "Binbir kuş parlak yapraklı ağaçlara kümelendi."- S. F. Abasıyanık.

TOPLA Nedir?

Üç parmaklı dirgen.

TOPLANMA Nedir?

Toplanmak işi.

YIĞILMA Nedir?

Yığılmak işi.

YİNE Nedir?


1 . Yeniden, bir daha, tekrar, gene.
2 . Öyle de olsa, öyle olmasına karşılık.
3 . Buna rağmen, bununla birlikte.

E E E K L M M N Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Kümelenme,

8 Harfli Kelimeler

Kümeleme,

7 Harfli Kelimeler

Eklenme, Elenmek, Emlemek, Melemek, Ünlemek,

6 Harfli Kelimeler

Ekleme, Elemek, Elenme, Emleme, Enemek, Keleme, Meleke, Meleme, Ünleme,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Eleme, Elmek, Emmek, Eneme, Enlem, Kelem, Lümen, Melek, Ünlem,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Emen, Emme, Enek, Kele, Keme, Kene, Küme, Leke, Meke, Meme, Menü, Mülk, Ülen, Ülke,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Ekü, Elk, Kel, Kem, Kül, Lük, Men, Nem,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Ke, Le, Me, Ne, Nü, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.