KÜMELEŞMEK (TDK)

Küme durumunda toplanmak: "İnsanlar telefon kulübelerinin önünde kümeleşmişlerdi."- N. Eray.

Kümeleşmek kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi M , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı K sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

KULÜBE Nedir?


1 . Kerpiç, saman veya ağaçtan yapılmış küçük, basit, ilkel ev: "Ahırların öteki yamacında bir bahçıvan kulübesi vardı."- S. F. Abasıyanık.
2 . Bir yeri beklemekle görevli kimsenin içinde bulunduğu küçük barınak: "Nöbetçi kulübesi."- .
3 . Hayvanlar için yapılmış barınak: "Köpek kulübesi."- .
4 . mecaz Alçak gönüllülük göstermek amacıyla "ev" anlamında kullanılan bir söz.

KÜME Nedir?


1 . Tümsek biçimindeki yığın.
2 . Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, öbek, grup: "Tarla kuşları Mustafa'nın sabanı altından yeni kurtulmuş olan kaba çığır üzerine kümeyle konarak buldukları tohumlara gaga çalmakta idiler."- N. Nâzım.
3 . Tomar.
4 . eğitim bilimi Bir sınıfta öğrencilerin, belli bir eğitim ve öğretim amacıyla bir süre için oluşturdukları takım veya öbek.
5 . spor Takımların durum ve nitelikleri göz önünde bulundurularak belli sayıdaki takımdan oluşturulan topluluk, lig.
6 . spor Koşularda, kendiliğinden oluşan yarışçı gruplarının her biri.

TELEFON Nedir?


1 . Konuşmaları ileten ve yansıtan düzenek.
2 . Birbirinden uzakta bulunan kişilerin konuşmasını sağlayan aygıt.

TOPLA Nedir?

Üç parmaklı dirgen.

TOPLANMA Nedir?

Toplanmak işi.

TOPLANMAK Nedir?


1 . Toplama işine konu olmak: "Ağaçtaki meyveler toplandı."- .
2 . Toplantı yapmak.
3 . Kendine çekidüzen vermek.
4 . Şişmanlamak: "Kısacık boylu, kara kuru Nadir Hanım'ın yerinde şimdi şişman denilecek kadar etlenmiş, toplanmış, yağlanmış bir hanım var."- M. Ş. Esendal.

E E E K K L M M Ü Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Kümeleşmek,

9 Harfli Kelimeler

Kümelemek, Kümeleşme,

8 Harfli Kelimeler

Ekleşmek, Keşlemek, Kümeleme, Meleşmek, Müşekkel,

7 Harfli Kelimeler

Eklemek, Ekleşme, Emlemek, Eşlemek, Kekleme, Keşleme, Melemek, Meleşme, Üleşmek,

6 Harfli Kelimeler

Ekleme, Elemek, Emleme, Eşelek, Eşleme, Kekeme, Keleme, Keşkül, Meleke, Meleme, Üleşme,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekmek, Eleme, Elmek, Emmek, Eşlek, Eşlem, Eşmek, Kelek, Kelem, Keleş, Keşke, Külek, Melek, Meleş, Şekel, Şelek, Üşmek,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Emme, Eşek, Eşme, Keke, Kele, Keme, Küme, Leke, Meke, Meme, Meşe, Meşk, Mülk, Üleş, Ülke, Üşme,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Ekü, Elk, Kek, Kel, Kem, Keş, Kül, Leş, Lük, Şek, Şem,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Eş, Ke, Le, Me, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.