KÜMÜLÜS (TDK)

Küme bulut.

Kümülüs kelimesi baş harfi K son harfi S olan bir kelime. Başında K sonunda S olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi M , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi L , altıncı harfi Ü , yedinci harfi S . Başı K sonu S olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BULUT Nedir?


1 - Havayuvarındaki su damlacıkları ve buz taneciklerinin görülebilir yoğunluk kazanmasıyla oluşan, biçimleri, yükseklikleri ve yol açtıkları hava olaylarıyla birbirinden ayrılan yığınlar.
2 - Herhangi bir şeyden oluşan yoğun yığın.

KÜME Nedir?


1 . Tümsek biçimindeki yığın.
2 . Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, öbek, grup: "Tarla kuşları Mustafa'nın sabanı altından yeni kurtulmuş olan kaba çığır üzerine kümeyle konarak buldukları tohumlara gaga çalmakta idiler."- N. Nâzım.
3 . Tomar.
4 . eğitim bilimi Bir sınıfta öğrencilerin, belli bir eğitim ve öğretim amacıyla bir süre için oluşturdukları takım veya öbek.
5 . spor Takımların durum ve nitelikleri göz önünde bulundurularak belli sayıdaki takımdan oluşturulan topluluk, lig.
6 . spor Koşularda, kendiliğinden oluşan yarışçı gruplarının her biri.

K L M S Ü Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Kümülüs, Sümüklü,

6 Harfli Kelimeler

Küsülü,

5 Harfli Kelimeler

Sülük, Sümük,

4 Harfli Kelimeler

Küsü, Lüks, Mülk, Ülkü, Ümük,

3 Harfli Kelimeler

Kül, Küs, Lük,

2 Harfli Kelimeler

Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.