KÜLTÜRSÜZ (TDK)

Kültürü olmayan: "Kültürsüz bir ifadeydi ama muhakkak maksadını gönle hitap ederek anlatıyordu."- R. H. Karay.

Kültürsüz kelimesi baş harfi K son harfi Z olan bir kelime. Başında K sonunda Z olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi L , dördüncü harfi T , beşinci harfi Ü , altıncı harfi R , yedinci harfi S , sekizinci harfi Ü , dokuzuncu harfi Z . Başı K sonu Z olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLATI Nedir?


1 . Ayrıntılarıyla anlatma.
2 . edebiyat Roman, hikâye, masal vb. edebî türlerde bir olay dizisini anlatma biçimi, hikâyeleme, hikâye etme, tahkiye.

EDER Nedir?

Fiyat, paha, değer: "Bu kitabın ederi ne kadar?"- .

HİTAP Nedir?

Sözü birine veya birilerine yöneltme, seslenme.

İFADE Nedir?


1 . Anlatım: "Güzel bir ifade."- .
2 . Deyiş, söyleyiş: "Not ettiklerimi bir ağzın ifadesi şekline sokarak size okutacağım."- S. M. Alus.
3 . Bir duyguyu yüz aracılığıyla anlatan belirtilerin bütünü: "Sakalı yeni çıkmış yüzünde çocukça ifadeler uçuyordu."- S. F. Abasıyanık.
4 . hukuk Tanık ve sanıkların olay hakkında yargı organlarına yaptıkları sözlü açıklama: "Onun ifadesini henüz dosyada görmedim."- A. İlhan.
5 . felsefe Dışa vurum.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KÜLT Nedir?


1 . Din (I).
2 . din b. (***) Yerel özellikler taşıyan dinî törenler.
3 . Belli bir dönemde aşırı ilgi gören film vb.

KÜLTÜR Nedir?


1 . Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin: "Harf inkılabı, Türk kültür inkılabının temelidir."- E. İ. Benice.
2 . Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü: "Doğrusu, teknik ve kültür her gün biraz daha ilerlemektedir."- S. Birsel.
3 . Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi.
4 . Bireyin kazandığı bilgi: "Tarih kültürü kuvvetli bir kişi."- .
5 . Tarım.
6 . biyoloji Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme.

MUHAKKAK Nedir?


1 - Doğruluğu, gerçekliği kesin olarak bilinen, gerçekliği kesinleşmiş.
2 - Herhalde, ne olursa olsun, kesinlikle.

K L R S T Z Ü Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Kültürsüz,

8 Harfli Kelimeler

Külüstür,

7 Harfli Kelimeler

Ürküsüz,

6 Harfli Kelimeler

Kültür, Küsülü, Sürtük, Sütlük, Ürkülü, Üstlük, Ütüsüz,

5 Harfli Kelimeler

Kürsü, Kütlü, Sülük, Sütlü, Süzük, Türkü, Türlü, Tüzük, Üstlü, Ütülü, Üzlük,

4 Harfli Kelimeler

Klüz, Kült, Kürt, Küsü, Lüks, Sürü, Trük, Tülü, Türk, Ülkü, Ürkü,

3 Harfli Kelimeler

Kül, Kür, Küs, Küt, Lük, Süt, Tül, Tür, Üst, Ütü, Zül,

2 Harfli Kelimeler

Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.