KÜLTÜRLÜ (TDK)

Kültürü gelişmiş olan.

Kültürlü kelimesi baş harfi K son harfi Ü olan bir kelime. Başında K sonunda Ü olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi L , dördüncü harfi T , beşinci harfi Ü , altıncı harfi R , yedinci harfi L , sekizinci harfi Ü . Başı K sonu Ü olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GELİŞMİŞ Nedir?

Gelişme gösteren.

KÜLT Nedir?


1 . Din (I).
2 . din b. (***) Yerel özellikler taşıyan dinî törenler.
3 . Belli bir dönemde aşırı ilgi gören film vb.

KÜLTÜR Nedir?


1 . Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin: "Harf inkılabı, Türk kültür inkılabının temelidir."- E. İ. Benice.
2 . Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü: "Doğrusu, teknik ve kültür her gün biraz daha ilerlemektedir."- S. Birsel.
3 . Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi.
4 . Bireyin kazandığı bilgi: "Tarih kültürü kuvvetli bir kişi."- .
5 . Tarım.
6 . biyoloji Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

K L L R T Ü Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Kültürlü,

6 Harfli Kelimeler

Kültür, Ürkülü,

5 Harfli Kelimeler

Küllü, Kütlü, Türkü, Türlü, Ütülü,

4 Harfli Kelimeler

Kült, Kürt, Trük, Tülü, Türk, Ülkü, Ürkü,

3 Harfli Kelimeler

Kül, Kür, Küt, Lük, Tül, Tür, Ütü,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.