KÜLTÜREL (TDK)

Kültüre ilişkin, kültürle ilgili.

Kültürel kelimesi baş harfi K son harfi L olan bir kelime. Başında K sonunda L olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi L , dördüncü harfi T , beşinci harfi Ü , altıncı harfi R , yedinci harfi E , sekizinci harfi L . Başı K sonu L olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

İLİŞKİ Nedir?


1 . İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas: "Arkadaşlık ve dostluk şeklinde bile bir ilişki aramadığını kesinlikle anlatacaktı."- H. E. Adıvar.
2 . Bağlantı, temas: "Kar yağınca köylerle ilişki kesildi."- .

İLİŞKİN Nedir?

İlgisi, ilişiği olan, bağlı, ilgili, ait, merbut, müteallik: "Haber ve düşünceleri yayma araçlarının kullanılmasına ilişkin düzenleyici hükümler..."- Anayasa.

KÜLT Nedir?


1 . Din (I).
2 . din b. (***) Yerel özellikler taşıyan dinî törenler.
3 . Belli bir dönemde aşırı ilgi gören film vb.

KÜLTÜR Nedir?


1 . Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin: "Harf inkılabı, Türk kültür inkılabının temelidir."- E. İ. Benice.
2 . Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü: "Doğrusu, teknik ve kültür her gün biraz daha ilerlemektedir."- S. Birsel.
3 . Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi.
4 . Bireyin kazandığı bilgi: "Tarih kültürü kuvvetli bir kişi."- .
5 . Tarım.
6 . biyoloji Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme.

E K L L R T Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Kültürel,

6 Harfli Kelimeler

Kültür, Tellür,

5 Harfli Kelimeler

Küllü, Külte, Kütle, Kütlü, Türel, Türkü, Türlü, Ülker,

4 Harfli Kelimeler

Kült, Küre, Kürt, Lüle, Terk, Trük, Tülü, Türe, Türk, Ülke, Ülkü, Ürkü,

3 Harfli Kelimeler

Ekü, Elk, Erk, Kel, Ker, Ket, Kül, Kür, Küt, Lük, Ret, Tek, Tel, Ter, Tül, Tür, Üre, Ütü,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Er, Et, Ke, Le, Re, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.