KÜLHANBEYLİK (TDK)


1 . Külhanbeyi olma durumu, kabadayılık.
2 . Külhanbeyine yakışır davranış.

Külhanbeylik kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi L , dördüncü harfi H , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi B , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Y , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi K . Başı K sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

KABA Nedir?


1 . Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil, ince karşıtı: "Cebinden kaba fil dişi saplı bir de çakı çıkardı."- Ö. Seyfettin.
2 . Taneleri iri: "Kaba çakıl."- .
3 . Terbiyesiz, görgüsü kıt, nezaketsiz (kimse): "Kaba, hantal, şivesiz, bir sürü adamlar kafesinin önüne toplanırlar."- R. H. Karay.
4 . Hafif olduğu hâlde kalın veya hacimli: "Kaba bir yün döşekle temiz bir şilte, yastık yorgan buldum."- H. R. Gürpınar.
5 . isim Kuyruk sokumunun her iki yanındaki şişkin yer.
6 . mecaz Terbiyeye, inceliğe aykırı, çirkin, kötü: "Çocuklardan biri ağzından çok fena, çok kaba bir şey kaçırdı."- O. C. Kaygılı.

KABADAYI Nedir?


1 . İyi dövüşen, korkusuz, kendine özgü namus kurallarının dışına çıkmayan kimse: "Ramazan, sertliği, zulmü ile ün salmış bir kabadayı idi."- H. E. Adıvar.
2 . sıfat, mecaz Yürekli: "Doğrusu kabadayı çocuktur."- .
3 . halk ağzında Bir şeyin en iyisi, başta geleni: "Bunun en kabadayısı yüz bin lira."- .

KABADAYILIK Nedir?

Kabadayı olma durumu veya kabadayıca davranış, heriflik: "Bu Manisa'da kabadayılığı ile ün salmış bir adamın oğluydu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

KÜLHAN Nedir?

Hamamları ısıtan, hamamın altında bulunan kapalı ve geniş ocak, cehennemlik: "Evin bir ucunda bir fırın, öbür ucunda bir külhan vardı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

KÜLHANBEYİ Nedir?

Kendilerine özgü giyiniş ve konuşma biçimleri olan, argo kullanan, başıboş, haylaz delikanlı, kabadayı, serseri, hayta, °külhani, °apaş.

YAKI Nedir?

Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp deri üzerine uygulanan, beden ısısıyla vücuda yapışan, koyuca lapa: "Hardal yakısı."- .

YAKIŞ Nedir?

Yakma işi.

A B E H K K L L N Y Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Külhanbeylik,

10 Harfli Kelimeler

Külhanbeyi,

8 Harfli Kelimeler

Küheylan, Külliyen,

7 Harfli Kelimeler

Ahenkli, Haliyle, Hanbeli, Hanelik, Külhani, Külliye, Leylaki, Nakliye, Nükleik,

6 Harfli Kelimeler

Akliye, Albeni, Bakiye, Bellik, Benlik, Beylik, Bienal, Enbiya, Halebi, Haleli, Halile, Haneli, Hikaye, Kabile, Kabine, Kalben, Kellik, Kinaye, Külhan, Leylak, Nahiye, Nihale, Üyelik,

5 Harfli Kelimeler

Kenya, Abiye, Ahenk, Aklen, Aleni, Aleyh, Alkil, Belik, Belki, Belli, Benli, Beyan, Beyin, Bilek, Bilye, Binek, Biyel, Büken, Bünye, Elhak, Ellik, Enayi, Eylül, Haile, Halel, Halen, Halik, Hanek, Haybe, Hayli, Helak, Helal, Helik, Hilal, Hilye, Hülle, Hülya, İhale, İhlal, İkbal,

4 Harfli Kelimeler

Abli, Aile, Akik, Akil, Akli, Akne, Alil, Ayin, Ayni, Baki, Bale, Bani, Bank, Bayi, Beka, Bela, Beli, Bile, Bina, Biye, Ehil, Ekin, Ekli, Elan, Elik, Elli, Enik, Enli, Hail, Hain, Hale, Hali, Halk, Hane, Hani, Heba, Hela, Hibe, Hile, İane,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Abi, Ahi, Akü, Ali, Ani, Ayn, Bak, Bal, Ban, Bay, Bek, Bel, Ben, Bey, Bin, Bük, Ekü, Ela, Elk, Hab, Hak, Hal, Han, Hay, Hey, Hin, İka, İla, İle, İlk, İye, Kah, Kak, Kal, Kan, Kay, Kek, Kel, Kik,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ah, Ak, Al, An, Ay, Be, Eh, Ek, El, En, Ey, Ha, He, İl, İn, Ke, Ki, La, Le, Ne, Nü, Ün, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.