KÜKÜRTLENMEK (TDK)

Kükürtleme işine konu olmak veya kükürtleme işi yapılmak: "Bağ kükürtlendi."- .

Kükürtlenmek kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi K , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi R , altıncı harfi T , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi M , onbirinci harfi E , onikinci harfi K . Başı K sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

KÜKÜRT Nedir?

Atom numarası 16, atom ağırlığı 32,0
6 olan, 11
9 °C'de eriyen ve 44
4 °C'de kaynayan, doğada saf veya başka cisimlerle birleşik olarak bulunan, sarı renkli element, sülf (simgesi S).

KÜKÜRTLEME Nedir?

Kükürtlemek işi, sülfürleme.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

E E K K K L M N R T Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Kükürtlenmek,

11 Harfli Kelimeler

Kükürtlemek, Kükürtlenme,

10 Harfli Kelimeler

Kükürtleme, Türkülemek,

9 Harfli Kelimeler

Türküleme, Ütülenmek,

8 Harfli Kelimeler

Kükremek, Kürnemek, Kütlemek, Tükenmek, Tükürmek, Ünletmek, Ürkütmek, Ütülemek, Ütülenme,

7 Harfli Kelimeler

Kertmek, Kükreme, Küremek, Kürneme, Kürümek, Kütleme, Nükleer, Tükenme, Tükürme, Tünemek, Türemek, Türklük, Türkmen, Ünlemek, Ünletme, Üretken, Üretmek, Ürkütme, Ütüleme, Ütülmek,

6 Harfli Kelimeler

Kement, Kenter, Kermen, Kertme, Kreten, Kükürt, Kültür, Külünk, Küreme, Kürklü, Kürtün, Kürüme, Kütlük, Lüknet, Mertek, Temren, Tümler, Tümlük, Tüneme, Tünmek, Türeme, Ünleme, Üremek, Üretme, Ürkmek, Ürümek, Ütülme,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Ekmek, Elmek, Enlem, Entel, Erkek, Erken, Ermek, Etken, Etmek, Etmen, Kekre, Kelek, Kelem, Keler, Kemer, Kemre, Kenet, Kerem, Kerte, Keten, Kükre, Külek, Külte, Kürek, Kütle, Kütlü, Kütük, Lümen, Lünet, Melek, Merek, Meret, Metre, Nekre, Neler, Nükte, Remel, Rükün,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Emen, Emet, Enek, Erek, Eren, Erke, Erme, Erte, Etek, Eten, Eter, Etme, Keke, Kele, Keme, Kene, Kent, Kere, Kete, Krem, Kült, Küme, Künk, Küre, Kürk, Kürt, Leke, Meke, Menü, Mert, Mülk, Mürt, Nere, Reel, Renk,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Ekü, Elk, Erk, Kek, Kel, Kem, Ker, Ket, Kül, Kür, Küt, Lük, Men, Met, Nem, Net, Ret, Tek, Tel, Tem, Ten, Ter, Tül, Tüm, Tün, Tür, Üre, Ütü,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Er, Et, Ke, Le, Me, Ne, Nü, Re, Te, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.