KÜFELİK (TDK)


1 . Kendi kendine yürüyemeyecek derecede sarhoş kimse.
2 . sıfat Küfeyi dolduracak miktarda olan: "İki küfelik üzüm toplandı."- .

Küfelik kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi F , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi İ , yedinci harfi K . Başı K sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DERE Nedir?


1 . Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu: "Bu ensiz tahta köprü altında ince dere."- E. B. Koryürek.
2 . coğrafya Bu akarsuyun yatağı.
3 . coğrafya İki dağ arasındaki uzun çukur.
4 . Damlarda yağmur sularını toplayarak oluğa veren çinko veya kiremit yol.

DERECE Nedir?


1 . Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe: "Hukuk tahsilini Paris'te bitirmiş, birinci derece diploma almıştı."- Ö. Seyfettin.
2 . edat Denli, kadar: "Beyoğlu'nda bu derece itibar görmemişti."- E. E. Talu.
3 . fizik Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri: "Sıcakölçerin dereceleri."- .
4 . fizik Sıcaklıkölçer.
5 . kimya Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim.
6 . matematik Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi: "Dik açılar doksan derecedir."- .
7 . spor Başarı gösterme.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

KÜFE Nedir?


1 . Genellikle söğüt veya başka ağaç dallarından örülen, yük taşımaya yarayan, kaba ve dayanıklı sepet: "Bir şey yapamazsan sırtına bir küfe al ... hamallık et!"- B. Felek.
2 . sıfat Bu sepetin alabildiği miktarda olan: "Çardağın önünde o gün dizmeleri gereken sekiz küfe tütün duruyordu."- N. Cumalı.
3 . mecaz Kaba et, kıç.

KÜFELİK Nedir?


1 . Kendi kendine yürüyemeyecek derecede sarhoş kimse.
2 . sıfat Küfeyi dolduracak miktarda olan: "İki küfelik üzüm toplandı."- .

MİKTAR Nedir?


1 . Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğalabilen durumu, nicelik.
2 . Ölçü: "Yapılan yardımın miktarı artırıldı."- .

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SARHOŞ Nedir?


1 . Alkollü içki veya keyif verici bir madde sebebiyle kendini bilmeyecek durumda olan (kimse), esrik, mest, sermest, başı dumanlı, kafası bulutlu, kafası iyi, kafası dumanlı, kafası kıyak.
2 . mecaz Bir şeyden çok fazla mutluluk duyan: "Zafer sarhoşu."- .
3 . zarf, mecaz Hoşa giden bir etki ile kendinden geçmiş olarak: "Arılar bahar çiçekleriyle sarhoş dolaşıyorlar."- .

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

TOPLA Nedir?

Üç parmaklı dirgen.

ÜZÜM Nedir?

Asmanın taze veya kuru olarak yenilen ve salkım durumunda bulunan meyvesi.

E F K K L Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Küfelik,

5 Harfli Kelimeler

Fekül, Kefil, Kelik, Külek,

4 Harfli Kelimeler

Ekli, Elif, Elik, File, İlke, Kile, Klik, Küfe, Ülke,

3 Harfli Kelimeler

Ekü, Elk, Fek, Fel, Fil, İle, İlk, Kek, Kel, Kik, Kil, Küf, Kül, Lef, Lif, Lük,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Fe, İl, Ke, Ki, Le,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.