KÜÇÜMSENMEK (TDK)

Küçümseme işi yapılmak.

Küçümsenmek kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi M , altıncı harfi S , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı K sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KÜÇÜMSEME Nedir?

Küçümsemek işi: "Lüks mevki müşterilerinin, güverte yolcularına bakışı gibi sinire batan bir küçümseme ile bakıyor bana."- H. Taner.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

E E K K M M N S Ç Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Küçümsenmek,

10 Harfli Kelimeler

Küçümsemek, Küçümsenme,

9 Harfli Kelimeler

Küçümseme,

7 Harfli Kelimeler

Küçümen,

6 Harfli Kelimeler

Çekmek, Kesmek, Küskün, Küsmek, Mesken, Mümkün, Seçmek, Seçmen, Sekmek, Sekmen, Sünmek,

5 Harfli Kelimeler

Çekek, Çekem, Çekme, Çemen, Çenek, Çünkü, Ekmek, Eksen, Emmeç, Emmek, Esmek, Esnek, Kekeç, Kesek, Kesen, Kesme, Küçük, Kümes, Küskü, Küsme, Mesen, Nekes, Nemçe, Nemse, Seçme, Sekme, Semen, Senek, Sümek, Sümen, Sümük, Sünme,

4 Harfli Kelimeler

Çene, Çenk, Ekme, Emeç, Emek, Emen, Emme, Enek, Ense, Esen, Esme, Keçe, Keke, Keme, Kene, Kese, Küme, Künk, Küsü, Meke, Meme, Menü, Nüks, Seme, Sene, Skeç, Süne, Ümük,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çük, Eke, Ekü, Kek, Kem, Kes, Küs, Meç, Men, Nem, Sek, Sem, Sen,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, Em, En, Es, Ke, Me, Ne, Nü, Se, Üç, Ün, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.