KÜÇÜMENCİK (TDK)

Küçük, küçücük: "Torun bunları da kendi kendine ölçüp biçiyor, küçümencik zihnine yerleştiriyordu."- E. İ. Benice.

Küçümencik kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi M , altıncı harfi E , yedinci harfi N , sekizinci harfi C , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı K sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BUNLAR Nedir?

Bu zamirinin çokluk biçimi: "Bunlar, diyorum, bu saydığım şeyler nedir?"- M. Ş. Esendal.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

KÜÇÜCÜK Nedir?

Çok küçük: "İçeride küçücük tezgâhların önünde iki müşteri onu süzüyordu."- S. F. Abasıyanık.

KÜÇÜK Nedir?


1 . Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse.
2 . Küçük abdest.
3 . sıfat Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı: "Bir aralık başımın üstünde kartaldan küçük, atmacadan büyük yırtıcı kuşlardan birinin döndüğünü gördüm."- M. Ş. Esendal.
4 . sıfat Yaşı daha az olan: "Ortanca ve küçük ablalar ... beni, arabanın beklediği sokağa indirdiler."- R. N. Güntekin.
5 . sıfat Niceliği az olan: "Kimseden en küçük bir alaka görmüyordum."- S. F. Abasıyanık.
6 . sıfat Niteliği aşağı olan, bayağı: "Küçük adam."- .
7 . sıfat Geri aşamada: "Küçük bir memur."- .
8 . sıfat Değersiz, önemsiz: "Bu iyi temiz, sıhhatli, küçük insanların uykusu bambaşka bir şey."- S. F. Abasıyanık.
9 . sıfat Kısık, parlak olmayan (ses): "Küçük, tatlı bir sesle kovboy şarkıları söyledi."- R. H. Karay.

KÜÇÜMENCİK Nedir?

Küçük, küçücük: "Torun bunları da kendi kendine ölçüp biçiyor, küçümencik zihnine yerleştiriyordu."- E. İ. Benice.

ÖLÇÜ Nedir?


1 . Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan.
2 . Bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi: "Ziyanımız, ölçülere sığmayacak kadar büyüktür."- R. E. Ünaydın.
3 . Ölçme sonucu bulunan rakam: "Odanın ölçüsü."- .
4 . Belirlenmiş boyut: "Elbise ölçüsü. Bel ölçüsü."- .
5 . Ölçüt.
6 . mecaz Değer, itibar: "Şimdiki ölçülere uymaz bir biçimi vardı."- Y. Z. Ortaç.
7 . mecaz Aşırı olmama, ılımlı, uygun olma durumu: "Hiçbir şeyde ölçüyü aşmamalı."- .
8 . edebiyat Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin.
9 . müzik Bir ezginin eşit bölümlere ayrılışı.

C E K K M N Ç Ü Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Küçümencik,

7 Harfli Kelimeler

Küçümen,

6 Harfli Kelimeler

Cenkçi,

5 Harfli Kelimeler

Çecik, Çekik, Çekim, Çimek, Çimen, Çince, Çünkü, Emcik, İçmek, İnmek, Kemik, Küçük, Küncü, Mekik,

4 Harfli Kelimeler

Cemi, Cenk, Çeki, Çenk, Çine, Ekim, Ekin, Emik, Emin, Enik, İçme, İken, İnce, İneç, İnek, İnme, Keçi, Küme, Künk, Meni, Menü, Mine, Mink, Neci, Nice, Ümük, Ünik,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cim, Cin, Çek, Çim, Çük, Ekü, İnç, Kek, Kem, Kik, Kim, Kin, Meç, Men, Nem, Nim,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Çe, Ek, Em, En, İç, İm, İn, Ke, Ki, Me, Mi, Ne, Nü, Üç, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.