KÜÇÜLTME (TDK)


1 . Küçültmek işi, tasgir.
2 . dil bilgisi Bir şeyin küçüğünü gösteren söz biçimi.

Küçültme kelimesi baş harfi K son harfi E olan bir kelime. Başında K sonunda E olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi L , altıncı harfi T , yedinci harfi M , sekizinci harfi E . Başı K sonu E olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

BİLGİ Nedir?


1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: "Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
5 . Bilim: "Doğa bilgisi."- .
6 . bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

GÖSTEREN Nedir?

Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

KÜÇÜLTMEK Nedir?


1 . Büyükken daha küçük duruma getirmek: "Lokmasını bir iki kez çiğneyerek küçülttü."- N. Cumalı.
2 . Yaşını gizleyerek küçük göstermek.
3 . mecaz Değerini ve onurunu azaltmak: "Adamcağızı küçülten, küçük düşürmek isteyen numara anlaşılmıyor."- T. Buğra.

TASGİR Nedir?

Küçültme, ufak duruma getirme.

E K L M T Ç Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Küçültme,

7 Harfli Kelimeler

Küçülme, Ütülmek,

6 Harfli Kelimeler

Tümleç, Tümlük, Ütülme,

5 Harfli Kelimeler

Çekül, Külçe, Külte, Kütle, Kütlü, Tümel, Üçlük, Ütmek,

4 Harfli Kelimeler

Kült, Küme, Mülk, Tülü, Üçlü, Ülke, Ülkü, Ümük, Ütme,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çük, Ekü, Elk, Kel, Kem, Ket, Kül, Küt, Lük, Meç, Met, Tek, Tel, Tem, Tül, Tüm, Ütü,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, Et, Ke, Le, Me, Te, Üç,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.