KÜÇÜKBEY (TDK)


1 - Evin küçük erkek çocuğu.
2 - Çıtkırıldım, şımarık genç.

Küçükbey kelimesi baş harfi K son harfi Y olan bir kelime. Başında K sonunda Y olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi K , altıncı harfi B , yedinci harfi E , sekizinci harfi Y . Başı K sonu Y olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇITKIRILDIM Nedir?

Aşırı incelik, dayanıksızlık ve çekingenlik gösteren (kimse): "İstanbul'un çıtkırıldım hanımlarıyla benim gibi bir kaba asker geçinemez."- H. E. Adıvar.

ERKEK Nedir?


1 . İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı.
2 . biyoloji Sperma oluşturan organizma.
3 . Yetişkin adam, bay, kadın karşıtı: "Erkekler gelince buraya, karılar işte böyle kaçar."- O. C. Kaygılı.
4 . Koca: "Kadın erkeğini uğurladı."- .
5 . sıfat, mecaz Sözüne güvenilir, mert.
6 . sıfat Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden çıkıntılı olanı.
7 . sıfat Sert, kolay bükülmez: "Erkek demir, erkek bakır."- .

EVİN Nedir?


1 . Bir şeyin içindeki öz, lüp.
2 . Buğday tanesinin olgunlaşmış içi, özü, habbe.

GENÇ Nedir?


1 . Yaşı ilerlememiş olan, ihtiyar karşıtı: "Genç kızı bir gece pencerede görmüştü."- H. Taner.
2 . Gelişmesini tamamlamamış olan (bitki, hayvan): "Genç ağaç. Genç at."- .
3 . Gençlikteki özelliklerini koruyan, dinç.
4 . Zihin bakımından yeterince gelişmemiş, toy.
5 . mecaz Yeni gelişmekte olan, kısa bir geçmişi olan: "Atatürk'ün tabutu arkasından ağlayan on beş milyon Türk'ün yaşadığı, genç Türkiye mutluydu."- B. Felek.

KÜÇÜK Nedir?


1 . Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse.
2 . Küçük abdest.
3 . sıfat Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı: "Bir aralık başımın üstünde kartaldan küçük, atmacadan büyük yırtıcı kuşlardan birinin döndüğünü gördüm."- M. Ş. Esendal.
4 . sıfat Yaşı daha az olan: "Ortanca ve küçük ablalar ... beni, arabanın beklediği sokağa indirdiler."- R. N. Güntekin.
5 . sıfat Niceliği az olan: "Kimseden en küçük bir alaka görmüyordum."- S. F. Abasıyanık.
6 . sıfat Niteliği aşağı olan, bayağı: "Küçük adam."- .
7 . sıfat Geri aşamada: "Küçük bir memur."- .
8 . sıfat Değersiz, önemsiz: "Bu iyi temiz, sıhhatli, küçük insanların uykusu bambaşka bir şey."- S. F. Abasıyanık.
9 . sıfat Kısık, parlak olmayan (ses): "Küçük, tatlı bir sesle kovboy şarkıları söyledi."- R. H. Karay.

ŞIMARIK Nedir?


1 . Şımarmış, şımartılmış (kimse): "Bizim dayı kızları çok şımarıktır."- H. E. Adıvar.
2 . zarf Şımarmış bir biçimde: "Bol zamanıma yetişti de ben onu böyle şımarık büyüttüm."- P. Safa.

B E K K Y Ç Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Büyükçe,

5 Harfli Kelimeler

Büküç, Bükük, Büyük, Küçük, Yükçü,

4 Harfli Kelimeler

Büyü,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bey, Bük, Çek, Çük, Ekü, Kek, Üye, Yek, Yük,

2 Harfli Kelimeler

Be, Çe, Ek, Ey, Ke, Üç, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.