Kötürümleşmek

  1. [nsz] Kötürüm duruma gelmek
    • "Vakitsiz kötürümleşen ruh, onun mucizesiyle ısındı, kımıldandı, doğruldu; bir sağlığa kavuşuyordu." (Ruşen Eşref Ünaydın)

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Kötürümleşmek kelimesi baş harfi k son harfi k olan bir kelime.Başında k sonunda k olan kelimenin birinci harfi k , ikinci harfi ö , üçüncü harfi t , dördüncü harfi ü , beşinci harfi r , altıncı harfi ü , yedinci harfi m , sekizinci harfi l , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi ş , onbirinci harfi m , onikinci harfi e , onüçüncü harfi k . Başı k sonu k olan 13 harfli kelime.

E E K K L M M R T Ö Ü Ü Ş Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

KÖTÜRÜMLEŞMEK

12 Harfli Kelimeler

KÖTÜRÜMLEŞME

11 Harfli Kelimeler

KÖMÜRLEŞMEK, TÜMÖRLEŞMEK, TÜRKÜLEŞMEK

10 Harfli Kelimeler

KÖMÜRLEŞME, KÖTÜLEŞMEK, KÜKÜRTLEME, KÜTÜKLEŞME, TÜMÖRLEŞME, TÜRKLEŞMEK, TÜRKÜLEMEK, TÜRKÜLEŞME

9 Harfli Kelimeler

KÖRELTMEK, KÖRLEŞMEK, KÖRLETMEK, KÖRÜKLEME, KÖTÜLEMEK, KÖTÜLEŞME, KÜTLEŞMEK, ÖRÜKLEMEK, ŞÜKRETMEK, TÜRKLEŞME, TÜRKÜLEME

8 Harfli Kelimeler

KÖKERTME, KÖKLEŞME, KÖMÜRLÜK, KÖRELMEK, KÖRELTME, KÖRLEŞME, KÖRLETME, KÖTÜLEME, KÜTLEMEK, KÜTLEŞME, MÜŞEKKEL, MÜŞTEREK, ÖRKLEMEK, ÖRTÜLMEK, ÖRTÜŞMEK, ÖRÜKLEME, ŞÜKRETME, TEKEMMÜL, TEŞEKKÜL, TEŞEKKÜR, TÜKÜRMEK, TÜMLEMEK, ÜRKÜTMEK, ÜTÜLEMEK

7 Harfli Kelimeler

KERTMEK, KÖKLEME, KÖMÜRLÜ, KÖRELME, KÖRÜKLÜ, KÖTÜLÜK, KÖTÜRÜM, KÜKREME, KÜREMEK, KÜRÜMEK, KÜTLEME, MÜŞKÜLE, ÖRKLEME, ÖRTÜLME, ÖRTÜŞME, ÖRÜLMEK, ÖTÜRMEK, ÖTÜŞMEK, TEEMMÜL, TÜKÜRME, TÜMLEME, TÜREMEK, TÜRKLÜK, ÜLEŞMEK, ÜRETMEK, ÜRKÜTME, ÜRÜŞMEK, ÜŞÜRMEK, ÜŞÜTMEK, ÜTÜLEME, ÜTÜLMEK

6 Harfli Kelimeler

KERTME, KEŞKÜL, KÖKTEŞ, KÖREŞE, KÖRLÜK, KÖŞKER, KÖŞKLÜ, KÜKÜRT, KÜLTÜR, KÜREME, KÜRKLÜ, KÜRÜME, KÜTLÜK, LEKTÖR, LEŞKER, MELTEM, MERTEK, MÜŞKÜL, ÖMÜRLÜ, ÖRTMEK, ÖRTÜLÜ, ÖRÜLME, ÖRÜLÜŞ, ÖTÜMLÜ, ÖTÜRME, ÖTÜRÜK, ÖTÜŞME, TÜMLER, TÜMLÜK, TÜREME, ÜLEŞME, ÜREMEK, ÜRETME, ÜRKMEK, ÜRÜMEK, ÜRÜŞME, ÜŞÜMEK, ÜŞÜRME, ÜŞÜTME, ÜTÜLME

5 Harfli Kelimeler

EKLEM, EKLER, EKMEK, ELMEK, EMMEK, ERKEK, ERMEK, EŞLEK, EŞLEM, EŞMEK, ETMEK, KEKRE, KELEK, KELEM, KELER, KELEŞ, KEMER, KEMRE, KEREM, KERTE, KEŞKE, KÖKLÜ, KÖLÜK, KÖMÜR, KÖMÜŞ, KÖRÜK, KÖŞEK, KÖTEK, KÜKRE, KÜLEK, KÜLTE, KÜREK, KÜŞÜM, KÜTLE, KÜTLÜ, KÜTÖR, KÜTÜK, MELEK, MELEŞ, MEREK

4 Harfli Kelimeler

EKME, ELEK, ELEM, EMEK, EMEL, EMET, EMME, EREK, ERKE, ERME, ERTE, EŞEK, EŞME, ETEK, ETER, ETME, KEKE, KELE, KEME, KERE, KETE, KÖLE, KÖRE, KÖŞE, KÖŞK, KÖTÜ, KREM, KREŞ, KÜLT, KÜME, KÜRE, KÜRK, KÜRT, LEKE, MEKE, MEME, MERT, MEŞE, MEŞK, MÜLK

3 Harfli Kelimeler

EKE, EKÜ, ELK, ERK, KEK, KEL, KEM, KER, KEŞ, KET, KÖK, KÖR, KÜL, KÜR, KÜT, LEŞ, LÖK, LÜK, MET, ÖKE, ÖLÜ, ÖRK, ÖRÜ, ÖTE, RET, ŞEK, ŞEM, ŞER, ŞET, TEK, TEL, TEM, TER, TÖR, TÜL, TÜM, TÜR, ÜRE, ÜTÜ

2 Harfli Kelimeler

EK, EL, EM, ER, EŞ, ET, KE, LE, ME, RE, ŞE, TE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.