KÖTÜLEYİCİ (TDK)

Kötüleyen, yeren (söz, yazı vb.): "Şiirlerim için yazılan kötüleyici tenkitlere çoğu zaman cevap vermedim."- O. V. Kanık.

Kötüleyici kelimesi baş harfi K son harfi İ olan bir kelime. Başında K sonunda İ olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi T , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi Y , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi İ . Başı K sonu İ olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

CEVAP Nedir?

Bir soruya, bir isteğe, bir söz veya yazıya verilen karşılık, yanıt: "Belindeki önlüğü çıkarmaya uğraşıyor, cevap arıyor gibi düşünüyordu."- S. F. Abasıyanık.

ÇOĞU Nedir?


1 . Bir şeyin büyük bölümü: "Biz o zaman okuduğumuz mısraların çoğunu ezber bilirdik."- A. Ş. Hisar.
2 . Çok kimse: "Arkadaşlarımın çoğu gibi mektebe lalalarla, uşaklarla gitmedim."- A. H. Tanpınar.

KANI Nedir?

İnanılan düşünce, °kanaat.

KANIK Nedir?


1 . Kanaatkâr.
2 . Tokgözlü.

KÖTÜ Nedir?


1 . İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, hoşa gitmeyen, fena, iyi karşıtı: "Kötü bir kalem."- .
2 . Zararlı, tehlikeli: "Kötü adam."- .
3 . Korku, endişe veren: "Yabancının bu kötü kasdına yalnız azmimizle karşı koyduk."- R. E. Ünaydın.
4 . Kaba ve kırıcı: "Kızına söylemedik kötü lakırtı bırakmamış."- M. Ş. Esendal.
5 . Kişi veya toplum üzerinde olumsuz etkileri olan.
6 . zarf Aşırı, çok: "Kız, oğlana kötü tutuldu."- .

KÖTÜLEYİCİ Nedir?

Kötüleyen, yeren (söz, yazı vb.): "Şiirlerim için yazılan kötüleyici tenkitlere çoğu zaman cevap vermedim."- O. V. Kanık.

TENKİT Nedir?


1 . Eleştirme, eleştiri: "Bir sanat eserini tenkit ne güç iştir."- A. M. Dranas.
2 . edebiyat Eleştiri.

TENKİT Nedir?

Eleştirme, eleştiri.

VERME Nedir?

Vermek işi: "İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı."- M. Ş. Esendal.

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

ZAMAN Nedir?


1 . Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit: "Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım."- Ö. Seyfettin.
2 . Bu sürenin belirli bir parçası, vakit: "Efendiler, az söylemek çok yapmak zamanı gelmiştir."- A. İlhan.
3 . Belirlenmiş olan an.
4 . Çağ, mevsim: "Gül zamanı. Çocukluk zamanı."- .
5 . Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit.
6 . Dönem, devir: "Eski müdür zamanında hayli şımarmış olan bu miskin ve ukala herifi sepetledi."- H. Taner.
7 . Bir süre ile ilgili durum ve şartlar: "Sigarasını efkârlı olduğu zamanlar yaptığı gibi sık nefeslerle çabuk çabuk içiyordu."- H. Taner.
8 . gök bilimi Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram.
9 . dil bilgisi Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı: "Geldi, gelmiş, geliyor, gelecek, gelir."- .
10 . jeoloji Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri.

C E K L T Y Ö Ü İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Kötüleyici,

7 Harfli Kelimeler

Yetkili, Yücelik,

6 Harfli Kelimeler

Ciklet, Etkili, İletki, İlkeci, İyelik, Köleci, Telcik, Üyelik,

5 Harfli Kelimeler

Ekici, Ekili, Elcik, Etlik, İleti, İtlik, İyice, Kilit, Kitle, Köycü, Köylü, Külte, Kütle, Likit, Öteki, Tecil, Tekil, Tekli, Tikel, Tilki, Yetik, Yetki, Yitik,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cilt, Ekli, Ekti, Elci, Elik, Elit, Elti, Etik, Etil, Etki, Etli, İlik, İlke, İtki, Kile, Köle, Kötü, Kült, Lice, Liet, Ölet, Ölük, Öykü, Öyle, Tike, Ülke, Yeti, Yüce,

3 Harfli Kelimeler

Cet, Ekü, Elk, Eti, İki, İle, İlk, İti, İye, İyi, Kel, Ket, Kil, Kit, Köy, Kül, Küt, Ley, Lök, Lük, Öcü, Öke, Ölü, Öte, Tek, Tel, Tik, Tül, Tüy, Üye, Yek, Yel, Yük,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, Et, Ey, İl, İt, Ke, Ki, Le, Te, Ti, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.