KÖTÜLEŞTİRMEK (TDK)

Kötü duruma gelmesine yol açmak.

Kötüleştirmek kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi T , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi R , onbirinci harfi M , onikinci harfi E , onüçüncü harfi K . Başı K sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇMA Nedir?


1 . Açmak işi.
2 . Orman içinde ağaç kesme veya yakma yoluyla tarıma elverişli bir duruma getirilen arazi.
3 . Bir çeşit susamsız, kalınca, yağlı çörek.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GELME Nedir?


1 . Gelmek işi.
2 . sıfat Gelmiş olan: "Avrupa'dan gelme bir televizyon."- .
3 . sıfat Yetişme: "İyi aileden gelme çocuk."- .
4 . fizik Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

KÖTÜ Nedir?


1 . İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, hoşa gitmeyen, fena, iyi karşıtı: "Kötü bir kalem."- .
2 . Zararlı, tehlikeli: "Kötü adam."- .
3 . Korku, endişe veren: "Yabancının bu kötü kasdına yalnız azmimizle karşı koyduk."- R. E. Ünaydın.
4 . Kaba ve kırıcı: "Kızına söylemedik kötü lakırtı bırakmamış."- M. Ş. Esendal.
5 . Kişi veya toplum üzerinde olumsuz etkileri olan.
6 . zarf Aşırı, çok: "Kız, oğlana kötü tutuldu."- .

E E K K L M R T T Ö Ü İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Kötüleştirmek,

12 Harfli Kelimeler

Kötüleştirme, Kütleştirmek,

11 Harfli Kelimeler

Kökleştirme, Kütleştirme,

10 Harfli Kelimeler

Kötüleşmek, Müteşekkil, Müteşekkir, Türkleşmek, Üleştirmek,

9 Harfli Kelimeler

Kertilmek, Kirletmek, Köreltmek, Körleşmek, Körletmek, Körükleme, Kötülemek, Kötüleşme, Kütleşmek, Kütletmek, Örüklemek, Şükretmek, Titreşmek, Türkleşme, Üleştirme, Üretilmek,

8 Harfli Kelimeler

Ekşitmek, Ektirmek, Elektrik, Eleşkirt, Eştirmek, Ettirmek, İşletmek, İtleşmek, Kemerlik, Kemrelik, Kertilme, Kirletme, Kitlemek, Kökertme, Kökleşme, Körelmek, Köreltme, Körleşme, Körletiş, Körletme, Kötüleme, Kütlemek, Kütleşme, Kütletme, Metrelik, Müşekkel, Müşterek, Örklemek, Örtülmek, Örtüşmek, Örükleme, Öttürmek, Şekerlik, Şükretme, Teşekkül, Teşekkür, Titremek, Titreşme, Tüketmek, Tümleşik,

7 Harfli Kelimeler

Ekilmek, Ekşimek, Ekşitme, Ektirme, Erişmek, Eritmek, Erkekli, Eşeklik, Eşilmek, Eştirme, Eteklik, Etkimek, Ettirme, İletmek, İşetmek, İşlemek, İşletme, İtleşme, Kemerli, Kertmek, Kökleme, Köreliş, Körelme, Köşelik, Kükreme, Kürekli, Küremek, Kütleme, Mertlik, Meşelik, Metelik, Müşteki, Müşteri, Örkleme, Örtülme, Örtüşme, Örülmek, Öttürme, Ötürmek, Ötüşmek,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekşime, Emekli, Erimek, Erişme, Erişte, Eritme, Eşilme, Etiket, Etkime, İletme, İrkmek, İşemek, İşetme, İşleme, Kelime, Kelkit, Kemlik, Kerime, Kertik, Kertme, Keşkül, Kökteş, Köreşe, Körlük, Köşeli, Köşker, Köşklü, Kriket, Kümeli, Küreme, Lektör, Leşker, Melike, Mertek, Metrik, Mürşit, Mürtet, Müşrik, Ökelik,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Ekmek, Eküri, Elmek, Emlik, Erime, Erkek, Erkli, Erlik, Ermek, Ermiş, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etlik, Etmek, İlmek, İmlek, İrkme, İşeme, İşlek, İşlem, İşret, İtmek, Kekre, Kelek, Kelem, Keler, Keleş, Kelik, Kemer, Kemik, Kemre, Kerem, Kerim, Kerki, Kerte, Kerti,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Emiş, Erek, Erik, Eril, Erim, Eriş, Erke, Erme, Erte, Eşek, Eşik, Eşit, Eşli, Eşme, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, Etüt, İlke, İlme,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Ekü, Elk, Erk, Eti, İle, İlk, Kek, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kik, Kil, Kim, Kir, Kit, Kök, Kör, Kül, Kür, Küt, Leş, Lim, Lir, Lök, Lük, Met, Mil, Mir, Mit, Öke, Ölü, Örk, Örü, Öte, Ret, Şek, Şem,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Eş, Et, İl, İm, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.