Kötüleştirmek

  1. [-i] Kötü duruma gelmesine yol açmak

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Kötüleştirmek kelimesi baş harfi k son harfi k olan bir kelime.Başında k sonunda k olan kelimenin birinci harfi k , ikinci harfi ö , üçüncü harfi t , dördüncü harfi ü , beşinci harfi l , altıncı harfi e , yedinci harfi ş , sekizinci harfi t , dokuzuncu harfi i , onuncu harfi r , onbirinci harfi m , onikinci harfi e , onüçüncü harfi k . Başı k sonu k olan 13 harfli kelime.

E E K K L M R T T Ö Ü İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

KÖTÜLEŞTİRMEK

12 Harfli Kelimeler

KÖTÜLEŞTİRME, KÜTLEŞTİRMEK

11 Harfli Kelimeler

KÖKLEŞTİRME, KÜTLEŞTİRME

10 Harfli Kelimeler

KÖTÜLEŞMEK, MÜTEŞEKKİL, MÜTEŞEKKİR, TÜRKLEŞMEK, ÜLEŞTİRMEK

9 Harfli Kelimeler

KERTİLMEK, KİRLETMEK, KÖRELTMEK, KÖRLEŞMEK, KÖRLETMEK, KÖRÜKLEME, KÖTÜLEMEK, KÖTÜLEŞME, KÜTLEŞMEK, KÜTLETMEK, ÖRÜKLEMEK, ŞÜKRETMEK, TİTREŞMEK, TÜRKLEŞME, ÜLEŞTİRME, ÜRETİLMEK

8 Harfli Kelimeler

EKŞİTMEK, EKTİRMEK, ELEKTRİK, ELEŞKİRT, EŞTİRMEK, ETTİRMEK, İŞLETMEK, İTLEŞMEK, KEMERLİK, KEMRELİK, KERTİLME, KİRLETME, KİTLEMEK, KÖKERTME, KÖKLEŞME, KÖRELMEK, KÖRELTME, KÖRLEŞME, KÖRLETİŞ, KÖRLETME, KÖTÜLEME, KÜTLEMEK, KÜTLEŞME, KÜTLETME, METRELİK, MÜŞEKKEL, MÜŞTEREK, ÖRKLEMEK, ÖRTÜLMEK, ÖRTÜŞMEK, ÖRÜKLEME, ÖTTÜRMEK, ŞEKERLİK, ŞÜKRETME, TEŞEKKÜL, TEŞEKKÜR, TİTREMEK, TİTREŞME, TÜKETMEK, TÜMLEŞİK

7 Harfli Kelimeler

EKİLMEK, EKŞİMEK, EKŞİTME, EKTİRME, ERİŞMEK, ERİTMEK, ERKEKLİ, EŞEKLİK, EŞİLMEK, EŞTİRME, ETEKLİK, ETKİMEK, ETTİRME, İLETMEK, İŞETMEK, İŞLEMEK, İŞLETME, İTLEŞME, KEMERLİ, KERTMEK, KÖKLEME, KÖRELİŞ, KÖRELME, KÖŞELİK, KÜKREME, KÜREKLİ, KÜREMEK, KÜTLEME, MERTLİK, MEŞELİK, METELİK, MÜŞTEKİ, MÜŞTERİ, ÖRKLEME, ÖRTÜLME, ÖRTÜŞME, ÖRÜLMEK, ÖTTÜRME, ÖTÜRMEK, ÖTÜŞMEK

6 Harfli Kelimeler

EKİLME, EKŞİME, EMEKLİ, ERİMEK, ERİŞME, ERİŞTE, ERİTME, EŞİLME, ETİKET, ETKİME, İLETME, İRKMEK, İŞEMEK, İŞETME, İŞLEME, KELİME, KELKİT, KEMLİK, KERİME, KERTİK, KERTME, KEŞKÜL, KÖKTEŞ, KÖREŞE, KÖRLÜK, KÖŞELİ, KÖŞKER, KÖŞKLÜ, KRİKET, KÜMELİ, KÜREME, LEKTÖR, LEŞKER, MELİKE, MERTEK, METRİK, MÜRŞİT, MÜRTET, MÜŞRİK, ÖKELİK

5 Harfli Kelimeler

EKLEM, EKLER, EKMEK, EKÜRİ, ELMEK, EMLİK, ERİME, ERKEK, ERKLİ, ERLİK, ERMEK, ERMİŞ, EŞLEK, EŞLEM, EŞLİK, EŞMEK, ETLİK, ETMEK, İLMEK, İMLEK, İRKME, İŞEME, İŞLEK, İŞLEM, İŞRET, İTMEK, KEKRE, KELEK, KELEM, KELER, KELEŞ, KELİK, KEMER, KEMİK, KEMRE, KEREM, KERİM, KERKİ, KERTE, KERTİ

4 Harfli Kelimeler

EKİM, EKLİ, EKME, EKŞİ, EKTİ, ELEK, ELEM, ELİK, ELİM, ELİT, ELTİ, EMEK, EMEL, EMET, EMİK, EMİR, EMİŞ, EREK, ERİK, ERİL, ERİM, ERİŞ, ERKE, ERME, ERTE, EŞEK, EŞİK, EŞİT, EŞLİ, EŞME, ETEK, ETER, ETİK, ETİL, ETKİ, ETLİ, ETME, ETÜT, İLKE, İLME

3 Harfli Kelimeler

EKE, EKÜ, ELK, ERK, ETİ, İLE, İLK, KEK, KEL, KEM, KER, KEŞ, KET, KİK, KİL, KİM, KİR, KİT, KÖK, KÖR, KÜL, KÜR, KÜT, LEŞ, LİM, LİR, LÖK, LÜK, MET, MİL, MİR, MİT, ÖKE, ÖLÜ, ÖRK, ÖRÜ, ÖTE, RET, ŞEK, ŞEM

2 Harfli Kelimeler

EK, EL, EM, ER, EŞ, ET, İL, İM, İŞ, İT, KE, Kİ, LE, ME, Mİ, RE, ŞE, TE, Tİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.